Administrasjon

Tor Arne Borge

Administrerende direktør

Tor Arne er administrerende direktør og har tidligere hatt lederjobber innen luftfart, industri og skipsfart. 

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Advokat arbeidsrett/tariff

Kjell Hauge har ansvar for tariff, arbeidsrett, forsikring, kontrakt/anskaffelse og forhandlinger. Kompetansen hans omfatter virksomhetsoverdragelser, ulike arbeidsrettslige problemstillinger, kontraktsrett, anskaffelsesrett, forretningsjuridisk rådgivning og forhandlinger m.m.
IMG_5696

Arvid Christian Aalvik

Advokatfullmektig sjørett og arbeidsrett

Arvid har ansvar for tariff, arbeidsrett, forsikring, kontrakt/anskaffelse og forhandlinger. Kompetansen hans omfatter virksomhetsoverdragelser, ulike arbeidsrettslige problemstillinger, kontraktsrett, anskaffelsesrett, forretningsjuridisk rådgivning og forhandlinger m.m.

Britt Ryland

Økonomi

Britt er økonomiansvarlig og har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til budsjett, regnskap og fakturering.

Lena Kristoffersen

HR – og administrasjonskonsulent

Lena er utdannet innen økonomi og administrasjon, og har bred erfaring fra ulike bransjer, siste innen rekruttering. Hun har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til medlemskontakt og  arbeidsgiverspørsmål.

Kenneth Erdal

Næringspolitisk rådgiver

Kenneth har hovedfag i sammenlignende politikk fra UIB, med erfaring fra blant annet KS. Han har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til Short Sea Shipping myndighetskontakt, rammevilkår og kommunikasjon.

Dag Bakka

Kommunikasjonsrådgiver

Dag har livslang maritim kompetanse og har arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjon, næringspolitikk og Kystrederen. Han skriver også bøker om skip, sjøfart og maritim kultur.

Linn Therese S. Hosteland

Næringspolitisk rådgiver

Linn Therese er utdannet journalist, og arbeidet tidligere som webredaktør i Kyst.no. Hun har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til Aqua-shipping, myndighetskontakt, rammevilkår og kommunikasjon.

Karsten Sprenger

Næringspolitisk rådgiver

Karsten har studert International Relations ved universitetet i Groningen., og har mange års politisk erfaring, sist som fylkessekretær og daglig leder i Vestland Høgre. Han har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til politikk, myndighetskontakt, rammevilkår og kommunikasjon.

Ingunn Eikeset

Pensjonist fra 01.05.22

Ingunn har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til forsikring og innkjøp. Hun forhandler frem forsikringsavtalene og har oversikten over Kystrederienes forsikringtilbud til enhver tid.

Styret

Oskar Grimstad

Styreleder

Oskar er fra Hareid i Møre og Romsdal. Han er tidligere stortingsrepresentant for FRP med fokus på miljø/energi og næringssaker, og har lang politisk erfaring. Han har tidligere vært styreleder i Fjord 1 MRF, styremedlem i selskap som Fjord1 Nordvestlandske, Innovasjon Norge Møre og Romsdal samt Representantskapet Norges Bank m.m.

vidar_svarthvit

Vidar Eidsvaag

Styremedlem – Service-/
Multifunksjonsfartøy

Vidar Eidsvaag er daglig leder i Eidsvaag AS med hovedkontor på Frøya.

Vara er Kim Rune Bøe, NTS ASA, tlf.: 90 15 40 77,
e-post kim.rune@ntsasa.no.

nils tore

Nils Tore Ø. Melingen

Styremedlem– Stykkgods og container

Nils Tore Øpstad Melingen, driver rederiene Biofeeder og Lighthouse Shipping, som henholdsvis frakter fôr og stykkgods.Rederiene har hovedkontor på Austevoll.

Vara er Trygve Holm fra Gull Shipping, post@gull-shipping.no.

 

Mary Ann Mostraum

Nestleder – Bulkfartøy

Mary Ann er daglig leder i Mostraum Holding AS, og reder i Roslagen Shipping. Rederiet opererer hovedsaklig fartøy innen transport av bulk og asfalt. De holder til på Hjelmås utenfor Knarvik i Vestland fylke.

Vara er Hans Eivind Einarsen, fra Sveholmen, tlf.: 993 77 007, e-post: hee@sveholmen.com.

steinar uggedal oytank

Steinar Uggedal

Styremedlem – Tankfartøy

Steinar er daglig leder i Øytank Shipping på Valderøya, som blant annet driver frakt av drivstoff og smørolje til fartøy og oppdrettsanlegg. Steinar representerer sektoren Tank. 

Vara er Steinar Grontvedt, tlf.: 72 52 30 20, e-post: steinar@grontvedt-shipping.no.

Jan Paulsen

Jan A. Paulsen

Styremedlem – Spesialfartøy

Jan Paulsen er administrerende direktør i Seaworks, med hovedkontor i Harstad. Rederiet har spesialfartøy og servicefartøy. 

Vara er Jetmund Runde, Asper Norway, Tel 979 92 940 E-post: jetmund@aspernorway.no

Tanja hoel

Tanja Hoel

Styremedlem – BREF

Tanja har en master i marinbiologi fra Universitet i Bergen og en Executive Master fra Norges Handelshøyskole.  Hun er i dag ansatt som Innovasjonsansvarlig i Hatch Blue. Hun er styreleder i Brønnbåteiernes Forening og representerer brønnbåt i Kystrederienes styre.

Vara er Børge Lorentzen, Norsk Fisketransport, tlf.: 977 51 392, e-post:borge@norskfisketransport.no.

Britt eli olsen

Britt Eli Olsen

Styremedlem – Passasjerfartøy

Britt Eli er til daglig reder og
matros i Charter Nord AS, og daglig leder i Finn Olsen Rederi AS. Begge
hjemmehørende i Bodø.

Vara er Kåre Molvær fra Cruise Service AS, tlf: 907 60 258, kaare@cruise-service.no

 

 

Nautilus Sjø

Rune2

Rune Blankholm

Leder Nautilus Sjø Skipssikkerhet og styringssystemer

Rune er internrevisor og rådgiver, Han har ansvar for å vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem og å følge opp egen kundeportefølje. 

Johan2

Johan Løberg

Skipssikkerhet og styringssystemer

Johan er internrevisor og rådgiver i forbindelse med sikkerhetsstyring, og har ansvar for å vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem og å følge opp egen kundeportefølje.

Stian2

Stian Johannessen

E-Sea Support 

Stian er vår IT mann. Han har ansvar for support, drift, vedlikehold og utvikling av sikkerhetsstyringssystem.

IMG_5690

Robin Lee Lange

E-Sea Support 

Robin er vår IT mann. Han har ansvar for support, drift, vedlikehold og utvikling av sikkerhetsstyringssystem.