Administrasjon

Tor Arne Borge

Administrerende direktør

Tor Arne er administrerende direktør og har tidligere hatt lederjobber innen luftfart, industri og skipsfart. 

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Advokat arbeidsrett/tariff

Kjell Hauge har ansvar for tariff, arbeidsrett, forsikring, kontrakt/anskaffelse og forhandlinger. Kompetansen hans omfatter virksomhetsoverdragelser, ulike arbeidsrettslige problemstillinger, kontraktsrett, anskaffelsesrett, forretningsjuridisk rådgivning og forhandlinger m.m.
IMG_5696

Arvid Christian Aalvik

Advokatfullmektig sjørett og arbeidsrett

Arvid har ansvar for tariff, arbeidsrett, forsikring, kontrakt/anskaffelse og forhandlinger. Kompetansen hans omfatter virksomhetsoverdragelser, ulike arbeidsrettslige problemstillinger, kontraktsrett, anskaffelsesrett, forretningsjuridisk rådgivning og forhandlinger m.m.

Orjan

Ørjan Rykkje

Økonomisjef 

Ørjan er økonomisjef og har ansvaret for økonomifunksjonen i Kystrederiene og de tilhørende selskapene.

Lena Kristoffersen

HR – og administrasjonskonsulent Forsikring

Lena er utdannet innen økonomi og administrasjon, og har bred erfaring fra ulike bransjer, siste innen rekruttering. Hun har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til medlemskontakt og  arbeidsgiverspørsmål.

Kenneth Erdal

Næringspolitisk rådgiver

Kenneth har hovedfag i sammenlignende politikk fra UIB, med erfaring fra blant annet KS. Han har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til Short Sea Shipping myndighetskontakt, rammevilkår og kommunikasjon.

Dag Bakka

Kommunikasjonsrådgiver

Dag har livslang maritim kompetanse og har arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjon, næringspolitikk og Kystrederen. Han skriver også bøker om skip, sjøfart og maritim kultur.

Linn Therese S. Hosteland

Næringspolitisk rådgiver

Linn Therese er utdannet journalist, og arbeidet tidligere som webredaktør i Kyst.no. Hun har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til Aqua-shipping, myndighetskontakt, rammevilkår og kommunikasjon.

Karsten Sprenger

Næringspolitisk rådgiver

Karsten har studert International Relations ved universitetet i Groningen., og har mange års politisk erfaring, sist som fylkessekretær og daglig leder i Vestland Høgre. Han har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til politikk, myndighetskontakt, rammevilkår og kommunikasjon.

Styret

Oskar Grimstad

Styreleder

Oskar er fra Hareid i Møre og Romsdal. Han er tidligere stortingsrepresentant for FRP med fokus på miljø/energi og næringssaker, og har lang politisk erfaring. Han har tidligere vært styreleder i Fjord 1 MRF, styremedlem i selskap som Fjord1 Nordvestlandske, Innovasjon Norge Møre og Romsdal samt Representantskapet Norges Bank m.m.

vidar_svarthvit

Vidar Eidsvaag

Styremedlem – Service-/
Multifunksjonsfartøy

Vidar Eidsvaag er daglig leder i Eidsvaag AS med hovedkontor på Frøya.

Vara er Kim Rune Bøe, NTS ASA, tlf.: 90 15 40 77,
e-post kim.rune@ntsasa.no.

nils tore

Nils Tore Ø. Melingen

Styremedlem– Stykkgods og container

Nils Tore Øpstad Melingen, driver rederiene Biofeeder og Lighthouse Shipping, som henholdsvis frakter fôr og stykkgods.Rederiene har hovedkontor på Austevoll.

Vara er Trygve Holm fra Gull Shipping, post@gull-shipping.no.

 

Mary Ann Mostraum

Nestleder – Bulkfartøy

Mary Ann er daglig leder i Mostraum Holding AS, og reder i Roslagen Shipping. Rederiet opererer hovedsaklig fartøy innen transport av bulk og asfalt. De holder til på Hjelmås utenfor Knarvik i Vestland fylke.

Vara er Hans Eivind Einarsen, fra Sveholmen, tlf.: 993 77 007, e-post: hee@sveholmen.com.

steinar uggedal oytank

Steinar Uggedal

Styremedlem – Tankfartøy

Steinar er daglig leder i Øytank Shipping på Valderøya, som blant annet driver frakt av drivstoff og smørolje til fartøy og oppdrettsanlegg. Steinar representerer sektoren Tank. 

Vara er Steinar Grontvedt, tlf.: 72 52 30 20, e-post: steinar@grontvedt-shipping.no.

Jan Paulsen

Jan A. Paulsen

Styremedlem – Spesialfartøy

Jan Paulsen er administrerende direktør i Seaworks, med hovedkontor i Harstad. Rederiet har spesialfartøy og servicefartøy. 

Vara er Jetmund Runde, Asper Norway, Tel 979 92 940 E-post: jetmund@aspernorway.no

Tanja hoel

Tanja Hoel

Styremedlem – BREF

Tanja har en master i marinbiologi fra Universitet i Bergen og en Executive Master fra Norges Handelshøyskole.  Hun er i dag ansatt som Innovasjonsansvarlig i Hatch Blue. Hun er styreleder i Brønnbåteiernes Forening og representerer brønnbåt i Kystrederienes styre.

Vara er Helge Ervik, Rostein, tlf: 712 75 656, e-post: helge.ervik@rostein.com

KM

Kåre Molvær

Styremedlem – Passasjerfartøy

Kåre er daglig leder i Cruise Service i Ålesund. Rederiet drifter bl.a. fartøy for charter og turist markedet, med kontor i Ålesund og base for fartøyene i Langevåg på Sula. 

Vara er Britt Eli Olsen fra Charter i Nord AS, tlf: 900 88 998, charterinord@gmail.com 

 

Nautilus Sjø

Rune2

Rune Blankholm

Leder Nautilus Sjø Skipssikkerhet og styringssystemer

Rune er internrevisor og rådgiver, Han har ansvar for å vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem og å følge opp egen kundeportefølje. 

Johan2

Johan Løberg

Skipssikkerhet og styringssystemer

Johan er internrevisor og rådgiver i forbindelse med sikkerhetsstyring, og har ansvar for å vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem og å følge opp egen kundeportefølje.

Stian2

Stian Johannessen

E-Sea Support 

Stian er vår IT mann. Han har ansvar for support, drift, vedlikehold og utvikling av sikkerhetsstyringssystem.

IMG_5690

Robin Lee Lange

E-Sea Support 

Robin er vår IT mann. Han har ansvar for support, drift, vedlikehold og utvikling av sikkerhetsstyringssystem.