Akutte tiltak for å sikre bærekraftige energikostnader for NOR-skip som bunkrer i Norge

Den brå og voldsomme økningen i energikostnader i Europa og Norge har fått store konsekvenser for mange. For nærskipsfarten er økningen i drivstoffkostnader i ferd med å gjøre at skip blir lagt i bøye og sjøfolk satt på land. I den korte perioden fra 2020 til 2022 har dieselkostnaden for våre medlemmer økt med nærmere 200%. På toppen av den generelle økningen i energikostnader kommer økningen i CO2-avgiften på 28 % det siste året. Kystrederiene har i vår tette dialog med politikere formidlet at grensen er nådd. Flere av våre medlemmer har også vært ute i media om denne uholdbare situasjonen. Norske skip som betaler norske avgifter fordi de bunkrer drivstoff i Norge, er i ferd med å bli utkonkurrert fra flere hold.

Både veitransporten med redusert veibruksavgift og utenlandske skip som seiler i Norge, men bunkrer i utlandet og ikke betaler norske avgifter, har vesentlig lavere kostnader enn norske skip. Kystrederiene har derfor allerede i flere kanaler fremmet viktigheten av kompensasjonsordning for økende drivstoffpriser. En slik ordning må innrettes mot lasteskip på NOR-flagg ved bunkring i Norge. Kystrederiene fortsetter å ta opp viktigheten av en slik ordningen i de politiske møtene som er planlagt denne uken, samt i ukene fremover.  En delegasjon fra Kystrederiene reiser også snarlig til Brussel for å undersøke muligheter for en slik ordning innenfor EU og EØS regelverket.

En rekke sektorer har allerede blitt kompensert i forbindelse med høye drivstoffpriser og økte CO-2 kostnader. Fiskefartøy gis tilskudd og kompensasjon for CO2-avgiften, norske industribedrifter får kompensasjon for å forhindre såkalt karbonlekkasje, landbruket har en lavere CO2-avgift og en egen kompensasjonsordning for ekstraordinær kostnadsvekst.

Rammevilkårene under press
Nærskipsfarten har i tillegg til den enorme energikostnads-økningen, over tid opplevd stor  usikkerheten rundt kritiske maritime rammevilkår. At rammevilkårene er langsiktige og forutsigbare er helt nødvendig dersom maritim næring skal klare å henge med i fremtiden.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk er det viktigste rammevilkåret næringen har i dag, regjeringens endringer fra 01.01.2022 er en katastrofe for den norske sjømannen. At rederiskatteordningen som sikrer norske skip lik konkurranseevnen samtidig er i spill, samt at det er usikkerhet rundt at norske sjøfolk faktisk oppfyller det som ligger til grunn for sjømannsfradraget.

Budsjettkonferanse
Denne uken har regjeringen sin årlige budsjettkonferanse, som legger føringer for det kommende statsbudsjettet. Kystrederiene har derfor jobbet med en langsiktig plan for å overbevise politikere for å gjennomføre bærekraftige endringer for norsk nærskipsfart.

Kystrederiene vil fortsette det intense arbeidet med å få gjennomført endringer in de maritime rammevilkårene, samt få etablert en kompensasjonsordning for NOR-skip som bunkrer i Norge. Kystrederiene vil også fortsette den tette dialogen med våre medlemmer for å få frem hvilke tiltak som faktisk treffer.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter