Arbeidsliv

Overenskomster og hyretabeller
Arbeidsrett
Forsikring
Pensjon

Hei!

Denne menyen er kun tilgjengelig for medlemmer

Finn ut mer

Kjell Hauge

Advokat arbeidsrett | Tariff

kjell@kystrederiene.no

975 73 851

Arvid Christian Aalvik

Advokatfullmektig sjørett og arbeidsrett

arvid@kystrederiene.no

909 10 511

 • Ansettelse
 • Opphør av arbeidsforhold
  • Arbeidsgivers forhold
   • Nedbemanning
    • Standardbrev om oppsigelse (mal)
    • Protokoll fra drøftingsmøte nedbemanning (mal)
    • Protokoll, drøftelser med tillitsvalgte ved nedbemanning under 10 ansatte (mal)
    • Protokoll, drøftelser med tillitsvalgte ved nedbemanning over 10 ansatte (mal)
    • Protokoll fra drøftingsmøte (mal)
    • Prosessveileder
    • Kartleggingsskjema ved nedbemanning (mal)
    • Innkalling til drøftingsmøte (mal)
    • Gjennomføringsplan i en nedbemanningsprosess (mal)
  • Arbeidstakers forhold
   • Varsel om opphør av arbeidsforhold grunnet alder (mal)
   • Standardbrev om suspensjon (mal)
   • Standardbrev om oppsigelse (mal)
   • Standardbrev om avskjed (mal)
   • Protokoll fra forhandlingsmøte (mal)
   • Protokoll fra drøftingsmøte (mal)
   • Veileder oppsigelse
   • Innkalling til drøftingsmøte (mal)
 • Permittering
  • Permittering ved arbeidsmangel – utvidelse av permitteringsgrad (mal)
  • Permittering ved arbeidsmangel – forlengelse av permittering (mal)
  • Permittering ved arbeidsmangel - Engelsk (mal)
  • Permittering ved arbeidsmangel (mal)
  • Veiledning til protokoll fra drøftingsmøte
 • Virksomhetsoverdragelse
  • Generell informasjon
   • Veileder
  • Skipsarbeidsloven
   • Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte (mal)
   • Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
   • Innkalling til drøftingsmøte tillitsvalgte (mal)
   • Brev til virksomhetsoverdratt ansatt (mal)
   • Brev til virksomhetsoverdratt ansatt- Engelsk (mal)
  • Arbeidsmiljøloven
   • Innkalling til drøftingsmøte tillitsvalgte (mal)
   • Innkalling til drøftingsmøte tillitsvalgte - Engelsk (mal)
   • Erklæring om tariffubundethet (mal)
   • Brev til virksomhetsoverdratt ansatt (mal)
   • Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte - Engelsk (mal)
   • Brev til virksomhetsoverdratt ansatt - Engelsk (mal)
   • Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte (mal)
 • Oppfølging av arbeidsforhold
  • Referat oppfølgingsmøte (mal)
  • Forlengelse av prøvetid (mal)
  • Advarsel (mal)

Hei!

Denne menyen er kun tilgjengelig for medlemmer

Finn ut mer

Kjell Hauge

Advokat arbeidsrett | Tariff

kjell@kystrederiene.no

975 73 851

Arvid Christian Aalvik

Advokatfullmektig sjørett og arbeidsrett

arvid@kystrederiene.no

909 10 511

Hei!

Denne menyen er kun tilgjengelig for medlemmer

Finn ut mer

Lena Kristoffersen

HR – og administrasjonskonsulent Forsikring

lena@kystrederiene.no

478 75 680

Hei!

Denne menyen er kun tilgjengelig for medlemmer

Finn ut mer

Lena Kristoffersen

HR – og administrasjonskonsulent Forsikring

lena@kystrederiene.no

478 75 680

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter