For mange av de ansatte ombord på våre medlemsskip representerer overgangen til pensjonisttilværelsen en viktig milepæl. Kystrederiene ønsker å gi en oversikt over alderspensjon fra Folketrygden, slik at man kan planlegge for en trygg og forutsigbar økonomisk fremtid.

Hva er Alderspensjon fra Folketrygden?
Alderspensjon fra Folketrygden er en grunnleggende pensjonsrettighet for alle som har tjent opp pensjonspoeng i Norge. Den sikrer inntekt i alderdommen og er basert på den enkeltes inntekt, pensjonsopptjening og alder ved pensjonering.

Opptjening av Pensjon: Pensjonsopptjening starter fra fylte 17 år og varer til man når pensjonsalder. Hvert år man arbeider og betaler skatt, tjener man opp pensjonsrettigheter basert på dens inntekt.

Pensjonsalder: I Norge kan man starte uttak av alderspensjon fra man er 62 år, gitt at man har tilstrekkelig opptjening. Full pensjonsalder er 67 år, men man kan velge å stå i arbeid lengre for å øke pensjonsutbetalingene.

Beregning av Pensjon: Alderspensjon beregnes basert på det beste inntektsåret og antall opptjeningsår. Det tas hensyn til livsinntekt og opptjeningstid, hvor høyere inntekt og lengre opptjeningstid fører til høyere pensjon.

Fleksibelt Uttak: Folketrygden tilbyr fleksibilitet i uttak av alderspensjon. Man kan velge å ta ut full eller delvis pensjon, og kombinere dette med fortsatt arbeid. Dette gir mulighet for en gradvis overgang til pensjonisttilværelsen.

Pensjon og Skatt: Alderspensjon fra Folketrygden er skattepliktig inntekt. Skatten beregnes basert på pensjonsbeløpet og eventuell annen inntekt.

Veien Videre: For detaljert informasjon og personlig rådgivning om din alderspensjon, anbefaler vi at man tar kontakt med NAV eller en finansiell rådgiver. Det er også mulig å bruke NAVs pensjonskalkulator for å estimere din fremtidige pensjonsutbetaling.

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter