Kystrederienes medlemmer er forpliktet til å tilby en tjenestepensjonsordning til sine ansatte (Sjømannspensjon eller AFP regnes ikke som en obligatorisk tjenestepensjon).Denne pensjonen er ment å være et supplement til den ordinære folketrygdpensjonen og eventuelle andre offentlige pensjoner, og utbetales over en periode etter at en arbeidstaker går av med pensjon.

I kjølvannet av endringene som ble gjort i sjømannspensjonen i 2020, oppstod det også endringer i de obligatoriske tjenestepensjonsordningene under de fleste tariffavtaler. Som en del av disse endringene ble det forhandlet frem en innskuddsbasert pensjonsordning. Ansatte på våre NOR- og serviceavtaler skal være omfattet av en innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. I denne ordningen bidrar Kystrederienes medlemmer med et pensjonsinnskudd som utgjør 3% av den ansattes lønn opp til en grense på 7,1 G (Grunnbeløpet i folketrygden) og 15% av lønnen for inntekter mellom 7,1 G og 12 G.

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter