Forsikringen inneholder Yrkesskade, fritidsulykke, lisensforsikring og psykologisk førstehjelp.

Om forsikringene:

Yrkesskade

  • Forsikringen gir deg erstatning hvis du mister muligheten til inntektsgivende arbeid, får en varig skade som fører til redusert livskvalitet eller dør som følge av en yrkesulykke eller en definert yrkessykdom.
  • Du er også dekket på vei til og fra arbeidsplassen, og hvis du velger å jobbe fra hjemmekontoret, hytta eller kaféen.

Fritidsulykke
• Forsikringen gir deg erstatning hvis du ikke lenger kan jobbe, får en varig skade som fører til redusert livskvalitet eller dør som følge av en ulykke på fritiden.

Lisensforsikring
• For ansatte med lisens eller sertifikat.
• Den forsikrede får økonomisk kompensasjon dersom de mister eller blir nektet å fornye lisensen sin på grunn av en ulykke eller sykdom.
• Mister du lisensen du er avhengig av for å få gjort jobben din, kan du for eksempel bruke erstatningen til å omskolere deg.

Psykologisk førstehjelp
• Inntil 10 timer psykologisk førstehjelp som følge av hendelser som vold, alvorlig trafikkulykke eller dødsfall.
• Gjelder for hele husstanden

 

Medlemssirkulære trygghetsfor. 2024

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter