Du som arbeidsgiver har ansvar for å betale arbeidstakerpremie til MPK for alle dine ansatte som er medlemmer i pensjonskassen. Størrelsen på premien avhenger av om medlemmet tilhører fartstidsbasert eller inntektsbasert ordning.

Arbeidstakerpremien kan trekkes fra den ansattes lønn, men det er du som arbeidsgiver som har ansvaret for å betale inn premien til MPK. Det er også arbeidsgiver som skal rapportere inn fartstid og betale inn pensjonspremie terminvis.

 

Fartstidsbasert ordning

For ansatte som har fartstid før 1.januar 2020 og er født før 1970 så avhenger størrelsen på arbeidstakerpremie om den ansatte er registrert som over eller underordnet og antall dager han eller hun har arbeidet til sjøs.

 

Inntektsbasert ordning:

For ansatte som er født i 1970 eller senere, eller som har sin første opptjening i MPK fra og med 1. januar 2020 skal det trekkes 1,7 prosent av den ansattes bruttolønn. Det skal kun trekkes arbeidstakerpremie av medlemmets lønn opp til 12 G. Rapportering i premieoppgavene vil være full inntekt som i dag. Portalen vil gi melding når et medlem er rapportert for mer enn 12 G, men arbeidsgiver bør holde oversikt over mye som er betalt inn.

 

Arbeidsgiverpremie:

Arbeidsgiverpremien er 3,3 % av arbeidstakerens bruttoinntekt som er samme inntektsbeløp som legges til grunn ved beregning av arbeidsgiveravgiften til folketrygden, minus kostpenger og premien til MPK.

 

Mer informasjon finner dere på Maritims Pensjonskasse sine nettsider.

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter