Årets generalforsamling i Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening

Årets generalforsamling i Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening går av stabelen på Radisson Blu Hotel Værnes den 19. april. Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) fra Nærings- og fiskeridepartementet vil stå for åpningen. Etter generalforsamlingen vil det være seminar med fokus på fornyelse av tonnasjen. Her vil det være innlegg fra Enova, Innovasjon Norge, Nox-fondet, GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og Eksportkreditt.

Vi ser fram til en interessant samling og håper så mange som mulig har anledning til å stille!

 
PROGRAM
Onsdag 18. april
19.00 Felles middag
Torsdag 19. april
09.00 Registrering – Generalforsamling Kystrederiene
09.30 Generalforsamling Kystrederiene
Åpning v/statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H), Nærings- og Fiskeridepartementet
10.30 Årsmøte Brønnbåteiernes Forening
11.30 Lunsj
13.00 Seminar – Flåtefornyelse gjennom virkemiddelapparatet
Enova, v/Merete Knain.
«På stø kurs mot lavutslippssamfunnet – Enovas støttemuligheter for maritim transport.»
Tema er aktuelle energi- og klimatiltak/prosjekter Enova kan støtte, eksemplifisert gjennom prosjekter de har støttet tidligere.
Innovasjon Norge v/Eivind Ingdahl og Sigbjørn Huun
«Fornyelse av nærskipsfartflåten: Aktuelle ordninger i Innovasjon Norge»
Tema er blant annet tilskuddsordningen til fornyelse av skip i nærskipsfart og risikolån til finansiering.
NOx-fondet, v/Rouzbeh Rasai
«Kystrederienes muligheter for støtte til NOx-reduserende tiltak fra NOx-fondet.»
NOx-fondet vil gå gjennom hva NOx-fondet er, hva den nye avtalen (2018-2025) innebærer, og hvordan og hva de kan støtte kystfartsnæringen med.
GIEK og Eksportkreditt, v/Jan Borø, Anne Christin Døvigen, Stig Gjethammer og Tellef Tellefsen
«Ny ordning for finansiering av skip bygget ved norske verft til bruk i Norge»
Ordningen skal omfatte alle skipstyper, slik som brønnbåter, fraktefartøyer, hurtigbåter og fiskebåter.
Etter seminaret med virkemiddelapparatet, vil Robert Eriksson, adm. dir. i Norske Sjømatbedrifters Landsforening, presentere organisasjonen.
Kl. 15.30 Slutt


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter