Kystrederienes innstilling til forslag om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

Regjeringen foreslår å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Målet er å øke konkurranseevnen til norske skip, men Kystrederiene kan…

Fortsett å leseKystrederienes innstilling til forslag om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel