Medlemmer i opprør for å sikre sjøtransport og sysselsetting langs kysten

Gallopperende energikostnader og kutt i kritiske rammevilkår setter sjøtransporten i en særstilling innen økte kostnader. – Dersom politikerne ikke tar snarlige grep vil norske arbeidsplasser kunne gå tapt, sier reder…

Fortsett å leseMedlemmer i opprør for å sikre sjøtransport og sysselsetting langs kysten