Read more about the article Overføring av teknologi fra rensing av ballastvann avlusningsvann
Bernhard Schlichter, Jörg Gerstner og Benjamin Herrling fra HYDAC Process Technology. Christiane Schuster og Nadja Steinke fra Fraunhofer Institute. Kristoffer Berge og Alice Strømmegjerde fra Norwegian Greentech. Claudia Croton fra Pharmaq. Stephanie Delacroix, Muhammad Umar og Pernilla Carlsson fra NIVA, og Linn Therese Hosteland fra Kystrederiene/Brønnbåteiernes Forening.

Overføring av teknologi fra rensing av ballastvann avlusningsvann

Prosjektet WeBoat jobber for å finne en miljøvennlig metode for rensing av badebehandlingsvann fra avlusning i lakseoppdrett. Prosjektet ledes av NIVA ved Pernilla Carlsson, og deltakerne i prosjektet er Hydac,…

Fortsett å leseOverføring av teknologi fra rensing av ballastvann avlusningsvann