Read more about the article Seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår
Frøy Merlin har installert Thermolicer ombord. Denne avluser laks ved hjelp av varmtvann. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår

Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening (BREF) arrangerer seminar med status på fiskevelferd og hvordan myndigheter/næring ivaretar fiskevelferd under ulike operasjoner på fartøy tilknyttet havbruksnæringen, samt rammevilkårene rundt dette. Vi har i…

Fortsett å leseSeminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår