Bedre vrakpantordning!

Kondemneringsordningen (vrakpantordningen) for eldre skip som frakter gods i norske farvann gjøres nå mer attraktiv. Det åpnes nå, helt i tråd med Kystrederienes anbefalinger, for at kondemneringstilskuddet og innovasjonslåneordningen også kan benyttes ved kjøp av nyere, brukt tonnasje.
Ordningene som gir støtte til kondemnering av eldre skip og innovasjonslån til kjøp av mer moderne eller bygging av nye skip, ble opprettet av regjeringen i 2016 som en satsing på grønn fornyelse av skip som frakter gods i nærskipsfarten.  Ordningene administreres av Innovasjon Norge.
De viktigste endringene i ordningene som skal bidra til fornyelse og miljørettet modernisering av skip i nærskipsfartener som følger:

  • Flaggkravet (NIS/NOR) for kondemneringstilskudd erstattes med et vilkår om at kondemnert skip skal være et skip i nærskipsfartsflåten som har hatt norsk eierskap eller vært eiet av norsk registrert foretak i minst 12 måneder.
  • Vilkåret om at skip som skal kondemneres må ha hatt det vesentlige av sin aktivitet langs norskekysten siste 12 måneder fjernes.
  • Det åpnes for at kondemneringstilskuddet og innovasjonslåneordningen også kan benyttes ved kjøp av skip i annenhåndsmarkedet med vesentlig bedre miljøprofil en skipet som kondemneres.
  • Som hovedregel legges det til grunn å opprettholde kondemneringstilskudd på 2 millioner kroner per skip, men Innovasjon Norge gis større fleksibilitet til å vurdere maksimalgrensen for tilskudd slik at gode prosjekter som krever noe høyere kondemneringstilskudd kan støttes.

 
For mer informasjon om dette, kontakt spesialrådgiver Ole Jørgen Henæs, Innovasjon Norge, på mobil: +4746419614, eller e-post: Ole.Henaes@innovationnorway.no.
Les mer om kondemneringsordningen og risikolån på Innovasjon Norge sine hjemmesider.
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter