BEKYMRET FOR UTVIKLINGEN I DEN MARITIME KOMPETANSEN

PRESSEMELDING
6. oktober 2011

 

Maritimt Forum om forslag til Statsbudsjett 2012:

Bekymret for utviklingen i den maritime kompetansen
-Et stramt budsjett er viktig for kronekurs og hensynet til aktivitet og sysselsetting i konkurranseutsatt sektor. For de nærmere 100.000 ansatte i den maritime næringen i Norge er det forutsigbarhet for konkurransedyktige rammevilkår som er avgjørende i den internasjonale konkurransen de deltar i hver dag. Det er derfor gledelig med stø kurs i den maritime politikken, men vi er svært bekymret for utviklingen i norsk maritim kompetanse fremover, sier Jørn Prangerød daglig leder i Maritimt Forum.
-Vi har opplevd en gledelig trend de siste årene ved at stadig flere unge satser på en maritim utdanning og karriere. Desto mer bekymringsfylt er det da at antall sjøfolk i den norske refusjonsordningen går ned. Slik den norske ordningen er innrettet taper dessverre norsk kompetanse i konkurranse med andre europeiske nettolønnsordninger, sier Prangerød.
I regjeringens forslag til Statsbudsjett reguleres heller ikke i år sjøfolkenes ordning med hensyn til generell lønnsutvikling eller pris- og inflasjon. Det statiske taket regjeringen innførte i 2008 ligger fast. Det betyr i realiteten at den norske ordningen hvert år svekker sin konkurransekraft, og at kostnadene ved å satse på norsk kompetanse nå er omlag 25 prosent høyere enn andre europeiske nettolønnsordninger.
-Norge må ha ordninger som gjør at vi kan konkurrere med våre nærmeste naboer og handelspartnere i EU på tilnærmet like vilkår. Har vi ikke det vil norsk skipsfart og norske sjøfolks maritime kompetanse forvitre, noe som igjen vil svekke kunnskapsgrunnlaget i den maritime industrien på land, sier Prangerød.

 

For nærmere opplysninger/kommentarer:
Daglig leder Jørn Prangerød, Maritimt Forum, telefon 922 33 897
Daglig leder Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest, telefon 905 21 065


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter