Biogass en del av løsningen for sjøtransporten

Meldingen om at Hurtigruten i fremtiden vil seile på død fisk var spesiell nok til å bli slått opp på flere nettsteder.
I virkeligheten snakker vi om LBG  – liquid bio gas som drivstoff for gassmotorer bygget for å gå på LNG (liquid natural gas). Biogass består av metan og CO2 og produseres ved bakteriell nedbryting av organisk materiale i en lukket prosess gjennom hydrolyse og syreutvikling til metan.
Det produseres i Norge biogass ved rundt 40 anlegg, vesentlig fra matavfall, som i flere år har gått blant annet til drift av gassdrevne busser. I moderne biogassanlegg blir avfallet malt til partikler på 6 mm og varmet opp til 37 grader. Det utvikles 60 prosent metan (CH4) og 40 prosent CO2. Restavfallet selges som biogjødsel, og CO2 kan selges til drivhus som innsatsfaktor i fotosyntesen.
Teknisk sett vil biogass – LBG – være en god løsning også for skip som seiler i faste ruter, hvor det kan bygges tilstrekkelig infrastruktur og forsyningssikkerhet.
Metan fra biogass må oppgraderes for dieselmotorer, men kan brukes uten spesielle tilpasninger i motoren. Det er senest utviklet turboladerteknologi som også forbrenner rest-metan.
Utfordringen er å sikre tilstrekkelig leveranse og leveringssikkerhet for biogass for Hurtigruten og andre regelmessige seilinger på kysten og Nordsjøen. Markedet er i så måte ganske betydelig, for dagens flåte av LNG-drevne skip, for hurtigruteskip og for fortsatt satsning på gassdrift.
Av den tilgjengelige ”grønne” teknologi for skip, viser forskning at gass hybrid (dvs gassmotor + batteri) gir størst miljøgevinst (ref Ulvan/Grønt kystfartsprogram). Det er dette konseptet som Hurtigruten nå kombinerer med biogass i en LBG-løsning. Det må forventes at biogass vil være avgiftsfri.
Det er neppe noe entydig svar for null- eller lavutslippsløsninger for sjøtransport. På korte strekninger kan elektrisk drift med plug-in og batteri være funksjonelt, i regelmessige seilinger f eks biogass hybrid, mens det i europeisk fart trolig vil være dieselmotorer hybrid for MGO/biodiesel og batteri for havneopphold.
Konkurranseutsatt kommersiell skipsfart er sårbar for miljøinvesteringer ut over IMOs krav. Konsepter for diesel+akselgenerator+batteri bør bli billigere over tid og trekke fordel av ”grønne” avgiftsregimer.
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter