Bred godsanalyse gir ny kunnskap

En bred godsflytanalyse i regi av NTP Godsprosjekt har gitt ny kunnskap om transportmarkedet og sjøtransportens rolle. Prosjektet ledes av Else-Marie Marskar fra Vegdirektoratet som allerede har gitt flere presentasjoner av delrapport 1. Av rapporten mange avklaringer er det flere som korrigerer vår oppfatning av virkeligheten.
Det ene går på transportmarkedet reelle utvikling som er helt annerledes enn SSBs tall. Årlig transporteres det rundt 500 millioner tonn i landet. Siden 2009 har sjøtransporten øket med 8 millioner tonn årlig.
Potensialet for overføring fra vei til sjø er anslått til 3-7 millioner tonn; hvilket er mindre enn antatt. Det utgjør likevel atskillige vogntog.
Men hypotesen om at sammentrekning av stykkgods (containere, roro) i større havner ville være positiv for sjøtransporten, viser seg å være feil. Det er gjort analyser av konsekvensene ved å redusere antall havner og/eller spesialisere dem. Av mange terminalscenarier som er analysert viser det seg at konsentrasjon til færre og større havner i hovedsak vil gi dårligere tilbud og mindre sjøtransport. Årsaken er bl a at kjørekostnadene øker mer enn stordriftsfordelene når en begrenser antall anløp.
Prosjektet er finansiert gjennom NTP (Norsk Transportplan) for å gi kunnskap som kan bidra til trafikksikker, miljøriktig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport til neste NTP for perioden 2018-27. Delrapport 1, Kartlegging og problemforståelse, ble fremlagt 26 februar og er en rapport på 230 sider som kan lastes ned fra www.ntp.dep.no.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter