Avdeling for skip som transporterer fisk

Brønnbåteiernes forening

I Kystrederiene er det etablert en egen avdeling for brønnbåter/skip som transporterer fisk.

Brønnbåteiernes Forening (BREF) er en bransjeorganisasjon som representerer norske brønnbåtrederier. Organisasjonen ble stiftet i 2015 og har som formål å fremme interessene til brønnbåtrederiene og bidra til å utvikle og forbedre brønnbåtindustrien i Norge.

BREF arbeider for å sikre en bærekraftig og effektiv brønnbåtindustri, og jobber med å ivareta medlemmenes interesser i forhold til myndigheter, organisasjoner og andre interessenter. Organisasjonen representerer brønnbåtrederiene i møter med myndigheter og andre aktører i næringen, og jobber for å påvirke rammevilkår og regelverk som påvirker brønnbåtindustrien.

BREF jobber også med å bidra til kunnskapsdeling og samarbeid innad i brønnbåtindustrien, og arrangerer jevnlig seminarer og konferanser for medlemmene. Organisasjonen har også et nettverk av samarbeidspartnere og leverandører som kan gi medlemmene tilgang til spesialisert kompetanse og tjenester.

Brønnbåteiernes Forening spiller en viktig rolle i å fremme og utvikle brønnbåtindustrien i Norge, og bidrar til å sikre en bærekraftig og effektiv transport av levende fisk og skalldyr langs kysten og til markeder over hele verden.

Foreningen er fullverdige medlemmer av Kystrederiene og Kystrederiene er sekretariat for BREF. Foreningen er representert med ett medlem / varamedlem i styret. Foreningens formål er å samle medlemmer til ivaretakelse av felles interesser.

Administrasjon

Administrasjon

Styret

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter