Brønnbåt gir solid verdiskaping langs kysten

Menon Economics har på oppdrag fra Brønnbåteiernes Forening/Kystrederiene analysert ringvirkningene som genereres av aktiviteten til den norske brønnbåtnæringen. Resultatene av analysen til Menon viser at brønnbåtrederiene skaper og legger grunnlag for fem milliarder kroner i årlig verdiskaping.

– Brønnbåtene har utviklet seg stort gjennom de senere år både innen teknologi, fiskehåndtering og i antall. Det er svært spennende tall Menon har kommet frem til, kommenterer Tanja Hoel, styreleder i Brønnbåteiernes Forening.

Illustrasjon: Menon.

Av de fem milliardene fordeler verdiskapingseffektene seg på to milliarder kroner i direkte verdiskaping hos brønnbåtrederiene, og tre milliarder kroner i indirekte effekter.

Menon estimerer videre at næringen bidro med 190 millioner kroner i skatteinntekter til norske kommuner. De samlede skattebetalinger fra bedrifter og ansatte i brønnbåtrederiene til staten, fylkeskommuner og kommuner er på 1,1 milliarder kroner. Det stadfestes også at 1 200 er ansatte i brønnbåtrederiene.

– Det er flott å se at det kommer tydelig frem at flåten bidrar til sysselsetting langs kysten, og er viktig for aktiviteten i mange kystsamfunn, sier Hoel.

Brønnbåtflåten trafikkerer til daglig hele norskekysten og har nedslagsfelt i alle kommuner med havbruk. De største sysselsettingseffektene tilfaller Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag.

– Kompetanse og erfaring innen fiskevelferd og avanserte operasjoner innen håndtering av fisk, investeringsvilje hos rederiene, samt ambisjoner om videre vekst innen havbruk legger til rette for ytterliggere sysselsetting og verdiskaping i årene som kommer. Det er en utrolig spennende næring å være tett på, avslutter Hoel.

Les rapporten her.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter