Brudd i hovedoppgjøret for Kystrederienes tariffområde

Brudd i hovedoppgjøret for Kystrederienes tariffområde

Det ble 21. september brudd i tariff-forhandlingene med Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund i årets lønnsoppgjør.

Partene hadde da sittet i forhandlinger siden tirsdag morgen.

– Årets forhandlinger er et hovedoppgjør og har vært både kompliserte og intense. Denne gang kom vi ikke til enighet da lønnskravet til organisasjonene ble for høyt, uttaler forhandlingsleder og administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

Han legger til at de generelle rammevilkårene til skipsfarten er under press, samt at den urolige situasjonen i Europa, og den massive økningene i energi- og bunkers-kostnadene for sjøtransporten, har gjort forhandlingene spesielt krevende.

– Men vi er optimistiske på at vi skal komme frem til en god løsning med bistand fra Riksmekleren, avslutter Borge.

Kystrederiene en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for skipsfarten i Norge og innen nærskipsfarten. Kystrederiene sitt tariffområde omfatter tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene, og omfatter også Brønnbåteiernes Forening.