Brudd i lønnsforhandlingene

Brudd i lønnsforhandlingene

Det ble 05.10.2021 brudd i forhandlingene mellom Kystrederiene på den ene side, og Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund på den andre side.

Tor Arne Borge som er forhandlingsleder og administrerende direktør  i Kystrederiene, forteller at han ikke opplever at sjømannsorganisasjonene tar inn over seg realitetene i den økonomiske situasjonen i nærskipsflåten, og usikkerheten og merkostnaden i forbindelse blant annet med Covid-19 og andre operasjonelle kostnader.

– Rederiene og sjøfolka har lagt ned en enorm innsats for å opprettholde driften gjennom pandemien, noe vi er svært stolt av. Vi har hatt et godt samarbeid med organisasjonene for å få på plass løsninger som sikrer sjøtransporten gjennom mange måneder, men lønnskravet de kom med i dag var klart for høyt til at vi kunne få en enighet på området, avslutter Borge.

Riksmekleren overtar nå ansvaret for lønnsoppgjøret.