CO2-fond nær realisering

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene i desember åpnet for etablering av et CO2-fond etter bilde av NOx-fondet.
– Dette er veldig bra og kan bli et svært viktig tiltak for at næringen skal kunne bidra med ytterligere utslippsreduksjon, uttaler direktør Siri Hatland i Kystrederiene.
Målet med fondet er at innbetalt CO2-avgift på dieselolje skal være til støtte for transportbedriftene i det grønne skiftet. Hvis det legges opp som NOx-fondet vil medlemsbedrifter betale avgiften til CO2-fondet som igjen vil kunne finansiere merkostnader ved CO2-reduserende tiltak i bedriftene. En rapport fra TØI viser at et slikt fond over 10 år vil kunne bidra til en reduksjon på 1.5 millioner tonn CO2 ved omlegging til elektrisitet, biogass, hydrogen eller biodrivstoff.
«Stortinget ber regjeringen igangsette en prosess med berørte næringsorganisasjoner om etablering av en miljøavtale med tilhørende CO₂-fond. Det legges til grunn at fondet sikres tilstrekkelige inntekter gjennom en opptrapping av CO₂-avgiften for berørte næringer og at finansieringen er på plass innen 2020. Det er et mål at fondet skal bidra til å kutte klimagassutslippene med 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig innen 2030. Regjeringen rapporterer om prosess, innretning og mulig tidsløp for etablering av et slikt fond i revidert nasjonalbudsjett 2017.»


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter