COVID-19 Diverse informasjon

Kystrederiene anbefaler våre medlemmer til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Folkehelseinstituttet følger nøye med på situasjonen både nasjonalt og internasjonalt, og oppdaterer informasjon og råd fortløpende på sine nettsider.

Varsling og tiltak
Varsle helsemyndighetene ved utbrudd eller mistanke om smitte om bord:
– Vardø Sjøtrafikksentral telefon 78 98 98 98 vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlege i kommunen fartøyet først anløper
– Folkehelseinstituttet telefon 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på 21 07 63 48 (smittevernvakten) Fører av skip og havnen er pliktige til å varsle helsemyndighetene umiddelbart ved utbrudd eller mistanke om sykdom om bord. Det er helsemyndighetene som vil håndtere saken videre.
Fører av skip og havnen er pliktige til å varsle helsemyndighetene umiddelbart ved utbrudd eller mistanke om sykdom om bord. Det er helsemyndighetene som vil håndtere saken videre.

Som rederi er det viktig at dere kjenner til at IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

Det er samtidig presisert i forskriften at skip av folkehelsehensyn ikke kan nektes å anløpe eller ankomme en havn, losse eller laste last eller forråd, og skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger (§ 17). Havne- og farvannsloven gir heller ikke grunnlag for å nekte dette. Dere kan derfor ikke nektes anløp.

Les mer om dette på Kystverket sine hjemmesider.

Bistand fra Sjøfartsdirektoratet ved driftsmessige utfordringer
Ved behov for bistand knyttet opp mot driftsmessige utfordringer grunnet sykdom eller karantene (eks. mannskapsskifte eller operasjoner), kan Sjøfartsdirektoratet kontaktes direkte via sentralbordet på telefon 52 74 50 00. Dette gjelder da ikke tiltak rundt smitte og sykdom da det er helsemyndighetene som håndterer dette.

Les mer om dette på Sjøfartsdirektoratets egne hjemmesider.

Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat
Sjøfartsdirektoratet har besluttet å gi en generell forlengelse av personlige sertifikat en periode fremover. Det er ikke nødvendig med søknad fra den enkelte sjømann om dette. Oppdatert info om dette på deres nettsider

Smitteforebygging på arbeidsplassen
For å forebygge smitte, anbefaler Folkehelseinstituttet følgende:
– Det bør legges til rette for gode hygienemuligheter. Håndvask eller hånddesinfeksjon bør være lett tilgjengelig.
– Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte.
– Det anbefales å hoste eller nyse i tørkepapir/papirlommetørkle, eller i albuekroken
– Så langt det er mulig anbefales arbeidsplasser å tilrettelegge for videokonferanser, og gjennomføring av arrangementer bør vurderes med hensyn til antall deltakere.

Mulige myndighetstiltak på grunn av økonomisk konsekvens for rederiene
Situasjonen med Koronaviruset (COVID-19) kan føre til negative effekter for våre medlemmer. Det kan derfor bli behov for raske og målrettede økonomiske tiltak, og Kystrederiene vil derfor følge opp med relevante myndigheter. Dersom det skulle det oppstå situasjoner som går utover driften som følge av koronaviruset, så ønsker vi informasjon om dette.

Dersom du trenger mer informasjon eller har konkrete spørsmål, kontakt Kystrederiene: lena@kystrederiene.no


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter