COVID-19: Smitteforebygging, varsling og tiltak

Kystrederiene anbefaler at medlemmer til enhver tid forholder seg til de rådene som helsemyndighetene gir.

Smitteforebygging på arbeidsplassen
Oppdaterte råd og mal for smittevernveileder fra Folkehelseinstituttet finnes på deres hjemmesider. De anbefaler blant annet følgende:

  • Det bør legges til rette for gode hygienemuligheter. Håndvask eller hånddesinfeksjon bør være lett tilgjengelig.
  • Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte.
  • Det anbefales å hoste eller nyse i tørkepapir/papirlommetørkle, eller i albuekroken
  • Så langt det er mulig anbefales arbeidsplasser å tilrettelegge for videokonferanser, og gjennomføring av arrangementer bør vurderes med hensyn til antall deltakere.

Hvor skal vi varsle ved smitte, eller mistanke om smitte om bord på et skip?

Etter endringen av nasjonale korona-tiltak 12. januar fjernes kravet om å varsle Vardø Sjøtrafikksentral ved smitte om bord.

Siden Covid-19 fortsatt er definert av WHO som en PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) må imidlertid skip fremdeles varsle ved smitte eller mistanke om smitte om bord, men dette ivaretas nå av registrering i SafeSeaNet.

Fører av skip er pliktig å umiddelbart varsle helsemyndighetene ved utbrudd, eller mistanke om utbrudd, av koronavirus om bord på et fartøy. Dette i følge Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse § 5 (IHR-forskriften) 

Alle fartøy som skal gjøre registreringer i SafeSeaNet må derfor bekrefte at det ikke er påvist eller mistanke om smitte om bord. Ved registrering av påvist eller mistenkt smitte i SafeSeaNet blir Folkehelseinstituttet automatisk varslet.

(informasjonen kommer fra Kystverket sine nettsider. Disse finner du her. Der står viktig informasjon dersom mannskap føler seg syk og må vurderes av helsepersonell, der står: Ved smitte om bord hvor det er behov for helsehjelp må kommunelegen i den havnen skipet skal anløpe kontaktes for å avtale videre håndtering. 

Bistand fra Sjøfartsdirektoratet ved driftsmessige utfordringer
Ved behov for bistand knyttet opp mot driftsmessige utfordringer grunnet sykdom eller karantene (eks. mannskapsskifte eller operasjoner), kan Sjøfartsdirektoratet kontaktes direkte via sentralbordet på telefon 52 74 50 00. Dette gjelder da ikke tiltak rundt smitte og sykdom da det er helsemyndighetene som håndterer dette. Les mer her.

Økonomiske tiltak og konsekvenser for rederiene
Situasjonen med koronaviruset Covid-19 kan føre til negative effekter for våre medlemmer. Det har derfor vært behov for raske og målrettede økonomiske tiltak, og flere av dem er allerede vedtatt. Kystrederiene vil fortsette å følge opp relevante myndigheter. Dersom det skulle det oppstå situasjoner som går utover driften som følge av koronaviruset, så ønsker vi informasjon om dette.

Dokumenter vedrørende koronapandemien finner du i menyen Arbeidsliv og tariff –> Dokumenter og prosedyrer.

Dersom du trenger mer informasjon eller har konkrete spørsmål, kontakt: lena@kystrederiene.no

 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter