COVID-19: Informasjon om permittering

Permitteringsvarsel
Varslingsfrist er nå satt til hovedregelen på 14 dager da koronapandemien ikke uten videre kan sies å være uforutsett og plutselig lenger. Arbeidsgiverperioden er på 10 dager per februar 2022.

Varslingsplikt
Som hovedregel er varselfristen som nevnt 14 dager . Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser (jf. arbeidsmiljølovens § 15-3 (10)) kan varselfristen 2 dager. Som nevnt over må en kortere varslingsfrist enn 14 dager vurderes konkret og begrunnes i permitteringsvarselet.

NAV skriver: Permitteringer som skyldes Koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

Hva skal varselet inneholde?
Ansatte som blir permittert som følger av koronaviruset må legge til permitteringsvarselet i sin søknad om dagpenger.
Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. Det bør også inneholde den permittertes stillingsstørrelse og når den permitterte ble ansatt i bedriften. Kystrederienes maler for permitteringsvarsel inneholder dette, og du finner den som vedlegg nederst på denne siden.

I tillegg bør varselet inneholde opplysninger om hvorvidt det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI). Vi tipser dere om å legge ved en protokoll fra informasjonsmøte eller lignende, og det bør være signert av evt. tilitsvalgte.

NAV vil fortløpende oppdatere denne informasjonen. Les mer her.

Kystrederienes dokumentasjon i forbindelse med koronautbruddet finner du under Arbeidsliv og tariff –> dokumenter

 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter