Eksportkreditt og GIEK slås sammen

Regjeringen har varslet en sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt Norge. Sammenslåingen skal gjøre det enklere for næringslivet å forstå, finne frem i og bruke det offentlige eksportfinansieringstilbudet.

For Kystrederiene sine medlemmer i nærskipsfarten er det viktig at mandatet til GIEK og Eksportkreditt samtidig også endres og forbedres, for på denne måten å treffe næringen bedre. Det vil fremover bli satt enda større press på fornyelse av flåten, og det er derfor svært viktig at virkemiddelapparatet fungerer optimalt.

Samtidig med den varslede sammenslåingen, har det også reist seg en debatt om at den nye organisasjonen bør flyttes til Vestlandet. Kystrederiene er enig i at et sammenslått GIEK/Eksportkreditt bør flyttes til Vestlandet.

Den maritime næringen på Vestlandet har i hundrevis av år vært en motor for verdiskaping og kompetansebygging. I dag går to tredeler av GIEK og Eksportkreditts garantier går til bedrifter på Vestlandet, og hele 60 prosent av norsk maritim verdiskaping blir til på Vestlandet. En flytting til Vestlandet vil føre til at virksomheten kommer tettere på sine kunders behov og muligheter for vekst, og dermed kunne øke treffsikkerheten.

Kystrederiene er derfor helt enig med Maritime Bergen og Maritimt Forum Nordvest i at det er viktig å knytte støtteapparatet tettere til der behovet er størst – på Vestlandet.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter