En milliard til grønn næringstransport

Klima- og miljødepartementet har gitt Enova i oppdrag å opprette et nullutslippsfond for næringstransport. – Nærskipsfarten er klar til å gripe mulighetene for grønn flåtefornyelse, sier administrerende direktør i Kystrederiene Tor Arne Borge.

Regjeringen melder at minimum 1 milliard kroner skal stilles til disposisjon fram til utgangen av 2020. Pengene skal gå klimavennlige kjøretøy og fartøy i næringstransport.

– Vi skal halvere utslippene fra transport innen 2030. Derfor etablerer vi et nullutslippsfond for næringstransport på 1 milliard kroner fram til 2020. Dette skal sette fart på nullutslippsteknologi i næringstransporten på sjø og på land, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Enova har sentrale oppgaver for å bidra til reduserte klimagassutslipp og utvikling av ny klimateknologi. Oppgavene blir gitt gjennom styringsavtaler mellom Klima- og miljødepartementet og Enova, og dagens styringsavtale innebærer 2,7 milliarder kroner årlig fram til 2020. Departementet har nå inngått en tilleggsavtale med Enova om nye 1 milliard kroner fram til 2020, som skal gå til en raskere markedsintroduksjon og markedsvekst av batteri, hydrogen- og biogassløsninger i næringskjøretøy og -fartøy.

– Vi styrker en allerede sterk klimasatsing i transportsektoren. Enova har nå pengene til å sette fart på markedsutviklingen, slik at vi kan ta elbilsuksessen videre til tyngre kjøretøy. Nå er det opp til markedet å ta fondet i bruk. Dette kommer i tillegg til Enovas satsinger på teknologiutvikling i transport og infrastruktur for alternative drivstoff, sier Elvestuen videre.

Det nye fondet forsterker satsingen på en rekke tiltak i både landtransport og sjøtransport, som for eksempel batterier i skip eller elektriske gravemaskiner. I tillegg lanseres et helt nytt tilbud for kjøp av elektriske varebiler.

-For å nå målet om en grønnere sjøtransport og godsoverføring fra vei til sjø, trengs det sterke incentiver for rask omstilling. Flere av våre medlemmer har fremtidens fartøy klare på tegnebrettet, og vi håper at denne ordningen er det som skal til for å få realisert rederienes prosjekter, sier administrerende direktør i Kystrederiene Tor Arne Borge.

Det meldes at innretningen på støtteordningene under fondet vil variere fra tiltak til tiltak, og Enova vil tilpasse virkemidlene etter markedsutviklingen og utvide med nye tilbud etter hvert som teknologiene blir vurdert modne for det. Det blir opp til Enova å utforme tilbudene og kriteriene for støtte slik at den får mest mulig klimaeffekt og samtidig holder seg innenfor rammene. Som grunnlag for videre utforming av ordningen skal Enova involvere næringsaktører og andre brukere.

-Vi er klare for dialog, avslutter Borge.

Les hva Enova sier om fondet her


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter