Endringer i sjømannsfradraget/sjøfolkfradraget.

Endringer i sjømannsfradraget/sjøfolkfradraget.

Etter en intensiv tid har vi endelig fått til endringer i sjømannsfradraget/sjøfolkfradraget.

I denne omgang vant vi ikke frem med vårt forslag om å legge maritim turnusordning til grunn, men vi vant frem på presiseringen rundt stasjonær virksomhet, og fraktefarten med minst 3 ukers turnus blir i praksis fritatt kravet om utseilt distanse i sjømannsfradraget og derav tilskuddsordningen.

Den nye bokstav d i forskriften lyder slik:

  1. skip i stasjonær virksomhet og havnetrafikk. Det samme gjelder skip i annen virksomhet over begrenset fartsområde hvor utseilt distanse ikke overstiger 30 nautiske mil,med mindre mannskapet har avtalt turnusordning som forutsetter sammenhengende opphold om bord på skipet i minst 3 uker om gangen. Skip i annen virksomhet over begrenset fartsområde som utfører fartøysoperasjoner med stasjonære innslag, herunder brønnbåter, anses ikke for å være i stasjonær virksomhet etter denne bestemmelsen.

Vi vil til neste år arbeide videre med nødvendige tilpasninger i de ulike rammebetingelsene våre for å sikre nærskipsfarten med norske sjøfolk.