Enighet i lønnsforhandlingene

Det ble natt til 27. november enighet i lønnsoppgjøret mellom Kystrederiene og Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund om ny NOR og Service- og flerbuksavtale for medlemmer av Kystrederiene. Alle ansatte skal dermed møte som avtalt på jobb fredag 27. november.

Partene blei enige om et generelt tillegg på 1,25% med virkning fra 1. oktober 2020. Alle andre materielle krav utover det generelle tillegget, ble frafalt. Oppdaterte avtaler og hyretabeller vil bli lagt ut på medlemssidene så snart disse foreligger.

Partene ble videre enige om å nedsette et partssammensatt utvalg i tariffperioden som skal se på etablering av et teknisk beregningsutvalg tilpasset næringen. Utvalget skal se på ulike modeller for lønnsdannelsen fremover, herunder frontfagmodellen, som ivaretar både kjøpekraft og konkurranseevne.

-Det er utfordrende tider for norsk næringsliv og maritim bransje, så vi er svært fornøyde med å ha kommet til enighet. Det har vært krevende forhandlinger, men vi har landet på et godt resultat for våre medlemmer. Vi er videre svært fornøyde med at det ble enighet om å nedsette et utvalg som skal se på ulike modeller for lønnsdannelsen fremover, herunder frontfagsmodellen, sier adm. dir. Tor Arne Borge.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter