Enighet i lønnsoppgjøret

Enighet i lønnsoppgjøret

Det ble natt til lørdag 12. november enighet i meklingen i lønnsoppgjøret mellom Kystrederiene og Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund. Sjømannsorganisasjonene vil nå sende resultatet ut til uravstemning til sine medlemmer.

Partene har sittet i mekling hos Riksmeklingsmannen siden torsdag morgen kl. 10.00.

– Årets forhandlinger, som er et hovedoppgjør, har vært kompliserte og intense. Men etter en lang og intens dialog hos Riksmeglingsmannen klarte vi til slutt å komme til enighet, uttaler forhandlingsleder og administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

Med bakgrunn i den urolige situasjonen i Europa, rammevilkår under press, usikkerheten for merkostnader på råvarer og de massive økningene i energi- og bunkerskostnadene for sjøtransporten, har forhandlingene vært krevende.

Det fremforhandlede generelle lønnstillegget ble 4,1% med virkning fra 1.september i år.

Mer detaljert informasjon vil bli sendt ut til medlemmene så snart som mulig.