Enighet i oppgjøret med Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjøoffiserforbund og Fraktefartøyenes Rederiforening kom til enighet før fristens utløp.

Partene var i går i mekling hos Riksmeglingsmannen etter at det ikke ble oppnådd enighet under forhandlingene i oktober.
Sjøoffisersforbundet hadde varslet at 7 fartøyer i frakteflåten ville bli tatt ut i streik i fra i dag (9. desember) hvis partene ikke kom til enighet før midnatt.
Partene fattet følgende enighet i oppgjøret:

  • Lønnsoppgjøret 2014 er i henhold til protokoll av 2. oktober 2014.
  • Det nedsettes et utvalg som senest 15. september 2015 skal definere oppbyggingen av individuell avlønning for skipsførere tilsluttet overenskomsten mellom FR og NSOF.
  • Skipsfører gis et gradert kronetillegg i henhold til dagens lønn:
    Kr. 1485 ved dagens lønn 45.000-49.900
    Kr. 1650 ved dagens lønn 50.000-59.000
    Kr. 1980 ved dagens lønn over 60.000.
Fraktefartøyenes Rederiforening sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling, og først etter svarfristen 15. januar 2015, vil avtalen være endelig og protokoll lagt ut.

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter