ESA godkjenning av avgiftsfritaket som ligger til grunn for Miljøavtalen 2011 – 2017

ESA har i dag godkjent fritaket for NOx-avgift for bedrifter som knytter seg til Miljøavtalen om NOx 2011 – 2017. Avtalen trer dermed i kraft.
http://www.eftasurv.int/press–publications/press-releases/state-aid/nr/1450
Alle bedrifter som tilknytter seg NOx-fondet innen 1.7. 2011 oppnår avgiftsfritak for den fiskal NOx-avgiften fra 1.1.2011. De som tilknytter seg senere får avgiftsfritak fra den dato de tilknytter seg. Pr dags dato har
ESAs godkjenning betyr at utslipp av NOx for første halvår 2011 for tilknyttede virksomheter skal innrapporteres innen 18. juli og at 0 sats benytte til innrapportering til Toll- og avgiftsmyndighetene.
Alle tilsagn om støtte som er gitt betinget av ESAs godkjenning vil bli oversendt bedriftene og tilsagn gitt for tiltak gjennomført i 2011 som har rett på økt støtte vil også bli oppdatert og utsendt etter hvert som administrasjonen får dem ferdig.
Med vennlig hilsen
Geir Høibye
Næringslivets NOx-fond
Daglig leder


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter