EU påvirker nærskipsfarten – Kystrederiene påvirker EU

Norsk skipsfart må i økende grad forholde seg til EU/EØS lovgivning. Direktiver og forordninger fra EU har direkte innvirkning på nærskipsfarten i Norge. Med dette som bakgrunn hadde Kystrederiene møter med ulike instanser i EU for dypere innblikk og felles forståelse for viktigheten av nærskipfarten.

Kystrederiene har blant annet hatt møte med Magda Kopczynska, direktøren for maritime saker i EU-kommisjonen hvor det var stor interesse for Shortsea Schedules. Shortsea Schedules er et felles prosjekt mellom næringsdepartementet og Kystrederiene for legge til rette for et verktøy for å finne mer effektive ruter i nærskipsfarten. Kystrederiene hadde i Brussel også møter med ESA, som er EFTA’s overvåkningsorgan. Vi diskutere der muligheter og utfordringer innen statsstøtteregulativet og hvordan det kan legges til rette for bedre støtteordninger for norsk nærskipsfart.

Det var også samtaler med Det Norske Veritas (DNV),  Innovasjon Norge, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Norsk EU-delegasjon og nasjonale og internasjonale rederiorganisasjoner. Det er etablert nye kontakter som skal være med å bidra til enda mer målrettet arbeid for Kystrederiene og våre medlemmer.

-Norsk skipsfart må i økende grad forholde seg til EU/EØS lovgivning, og EU sine klimaambisjoner kan også gi muligheter for en raskere flåtefornyelse, uttaler adm. dir. Tor Arne Borge. Vi skal derfor følge opp den dialogen vi har startet med relevante personer og organisasjoner i Brussel, sier Borge.

 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter