Fartsområdeutvalget har levert sin innstilling

Hvordan skal vi få skip til å seile under norsk flagg, og hva bør skje med nettolønns-ordningen? Fartsområdeutvalget leverte i dag sine forslag til næringsminister Monica Mæland.
Fartsområdeutvalget

Næringsminister Monica Mæland fikk rapporten fra Fartsområdsutvalget. Her sammen med (f.v.) Hege-Merethe Bengtsson i Det norske Maskinistforbund, Harald Solberg i Rederiforbundet, utvalgsleder Hans Jacob Bull, Rikke Lind i Fraktefartøyenes Rederiforening, Terje Hernes Pettersen i Norsk Sjøoffisersforbund, og Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. (Nærings- og fiskeridepartementet).
– Regjeringen vil legge til rette for at Norge også i fremtiden skal være en stor sjøfartsnasjon, med en stor norsk flåte. Dette er viktig for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse. Fartsområdeutvalget kommer med viktige innspill til arbeidet vårt, sier næringsminister Monica Mæland.Stadig færre skip seiler under norsk flagg. Dette er bakgrunnen for at regjeringen i vår satt ned Fartsområdeutvalget.
Norge har to skipsregistre: Norsk ordinært skipsregister(NOR) og Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Utvalget har sett på reglene som begrenser fartsområdene for NIS-skip.
Det er i dag begrensninger for hvor NIS-skip kan seile (fartsområde). Skipene kan ikke ta last eller passasjerer mellom norske havner. Dette gjelder ikke for skip registrert i norsk ordinært skipsregister eller andre lands registre.
En økende andel av norsk kystfart skjer dermed med skip registrert utenfor Norge.
Utvalget foreslår:

  • En avgrenset oppmyking for NIS-skip som driver fraktefart mellom norske og europeiske havner.
  • En avgrenset oppmyking for utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden.
  • En begrenset åpning i NIS-fartsområde for konstruksjonsskip på norsk sokkel.
  • Å styrke NOR-registerets konkurransekraft, blant annet ved å avvikle taket i nettolønnsordningen for NOR-skip i kystfart og utenriksfart, og for kystruten Bergen-Kirkenes.

– Oppfølgingen av utvalgets rapport vil være en sentral del av arbeidet med regjeringens nye maritime strategi, som vi planlegger å legge frem til våren, sier Mæland.
Les rapporten: Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter