Fokus på maritim næring i ny regjeringsplattform

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Større og partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum la i dag frem regjeringsplattformen for den nye regjeringen, som består av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Kystrederiene er positive til mange av våre innspill er tatt med i Hurdalsplattformen. Dette inkluderer en styrking av nettolønnsordningen, en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip, sikre næringens konkurranseevne og hindre karbonlekkasje i forbindelse med innføring av en CO2-avgift og at det skal gjennomføres en utredning sammen med godsnæringen og skipsfartsnæringen av tiltak for å nå målet om at en større andel av godsvolumet kan fraktes på sjøen.

«Det er positivt at den nye regjeringen har fremmet disse punktene i den nye plattformen, og vi håper at de også følger opp med konkret handling og nødvendige ressurser», sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

Kystrederiene ser frem til en tett dialog med den nye regjeringen, samt komiteene på Stortinget. Vi kommer til å jobbe tett opp mot alle partier og håper da også på brede forlik i viktige maritime saker i den kommende stortingsperioden. «Vi kommer til å fortsette med å være en pådriver for en fremtidsrettet og bærekraftig maritim politikk for den norske nærskipsfarten», sier Borge.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter