Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA

Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

Last ned dokumentet som PDF.

Sjøfartsdirektoratet har fått flere indikasjoner på at sjøfolk vil få problemer med å gjennomføre oppdaterings- kurs o.l. som er nødvendige for fornyelse av personlige sertifikat. Grunnen til dette kan være avlyste kurs, karantene eller reiserestriksjoner til kurssted.

Som følge av dette har Sjøfartsdirektoratet besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

Gyldigheten på norske ferdighetssertifikater (Certificate of Proficiency) og kompetansesertifikat (Certificate of Competency) som utløper i perioden frem til 1. september 2020, gis en generell forlengelse med inntil 6 måneder. Det er ikke nødvendig å søke om denne forlengelsen.

For innehavere av Kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon, der oppdateringskurs skulle vært gjennomført i perioden frem til 1. september, vil det gis en utsettelse på kravet om oppdateringskurs, på 6 måneder. Det betyr at frem til 1. september vil kravet være at oppdateringskurs gjennomføres innen 36 måneder etter siste kurs var gjennomført. 

Bakgrunnen for at forlengelsen er satt til seks måneder, er at man ønsker å gi nok tid til at situasjonen skal normaliseres igjen for å unngå utfordringer med kapasitet i forbindelse med nye kurs.

Endorsement av utenlandske sertifikat

Gyldigheten på norske endorsement vil være koblet opp til gyldigheten på sjømannens nasjonale ferdighetssertifikat (CoP) eller kompetansesertifikat CoC. Om sjøfolkene får fornyet sitt nasjonale CoC eller CoP vil det kunne søkes om nytt endorsement fra Sjøfartsdirektoratet. Da vil sjøfolkene automatisk få utstedt CRA som gir mulighet for å seile på norske skip i inntil 3 måneder.

Om administrasjon som har utstedt sjøfolkenes nasjonale CoC eller CoP velger en generell forlenging av gyldighet på de nasjonale CoC og CoP, vil gyldigheten på norsk endorsement utstedt på grunnlag av det aktuelle CoC/CoP automatisk være å anse som tilsvarende forlenget.

Det er heller ikke nødvendig å søke om forlengelse i disse tilfellene.

Forlengelse av gyldigheten på Certificate of Receipt of Application (CRA)

Koronapandemien har ført til utfordringer med leveranser av påtegning/endorsement på norske fartøy. Sjøfartsdirektoratet har derfor besluttet at CRA som utløper etter 13.mars 2020, forlenges med inntil 6 måneder, dog ikke lenger enn til 31.12.2020.

CRA utstedes normalt ved søknad om påtegning/endorsement og gir i utgangspunktet mulighet til å tjenestegjøre ombord i 3 måneder. Forsinkelser i postgangen og restriksjoner på hvem som får komme ombord har ført til at sjøfolk nå opplever å ikke få påtegningen sin i tide.

Ved å forlenge gyldigheten på CRA vil Sjøfartsdirektoratet være med på å sikre bemanningen på norske fartøy i denne perioden.

Det er ikke nødvendig å søke om utvidet CRA.

Forlengelse av norsk helseerklæring

I tilfeller der situasjon med koronavirus er til hinder for at sjøfolk får fornyet sin norske helseerklæring vil Sjøfartsdirektoratet tillate at sjøfolk arbeider med helseattest som er gått ut på dato forutsatt at tidsrommet ikke overstiger 6 måneder, og sjøfolkene er i besittelse av en utløpt helseattest av nyere dato.

Norge har notifisert relevante myndigheter og organisasjoner om de nasjonale beslutningene som er tatt. Det er derfor ingenting som tilsier at norske rederier eller sjøfolk om bord på norske skip skal oppleve utfordringer i møte med, for eksempel, Port State-inspeksjon.

Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratets vakttelefon på +47 52 74 50 00 ved henvendelser som haster.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter