Forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023

NORSK HAVNEFORENING –

PRESSEMELDING

FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 – 2023

 

Skal vi lykkes med å få mer gods over på vei til sjø, må havnene bli “navet” i det fremtidige transportsystem for gods. Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023 er en god start for å nå dette målet. 
Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023 innebærer et steg i riktig retning for å få mer av godstransporten over fra vei til sjø. NTP inneholder flere forslag som vil bidra til å fremme sjøtransportens betingelser. Spørsmalet er likevel om NTPen inneholder konkrete nok virkemidler til at trenden snus, og at sjøtransportens markedsandeler øker.
NTPen legger opp til økt satsning på utbedring av farleder, reduksjon av statlige avgifter for sjøtransport samt en incentivordning for overføring av gods fra vei til sjø og bane (ala Marco-Polo ordningen i EU). Videre pekes det på behovet for effektive terminaler og godshåndtering. I forhold til sistnevnte er det mer uklart hvilke tiltak en ser for seg og omfanget av dem.
Etter flere år med gode intensjoner, ser det nå ut til at man blir mer konkret enn tidligere. Det er lovende for sjøtransporten, næringslivet og miljøet. Det gjenstår en del arbeid med å samordne virkemidlene, men det er gledelig at man i dette forslaget vil ha en bred samfunnsanalyse av godstransporten. I en slik analyse vil naturlig nok havnene ha en sentral plass.
For ytterligere kommentarer:
Direkter Arnt-Einar Litsheim Norsk Havneforening på tlf.: 23 08 87 89 el 99 61 50 81
www.havn.no


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter