Første assessorkurs for Farledsbevis

Kystverket har i februar gjennomført de første kursene for skipsførere som etter den nye losordningen fra årsskiftet skal kvalifiseres som assessorer for utsjekk for Farledsbevis klasse 3. Dette kvalifiserer for fartøyer opp til 100 meters lengde utstyrt med ECDIS og som ikke fører farlig eller forurensende last.
FR stiller store forventninger til assessorordningen. Blant kandidatene som gjennomgikk kurset var Hans Christian Ådlandsvik fra Nautilus Sjø, og foreningen tar sikte på å kunne tilby assessment for kandidater som skal ta kl. 3 farledsbevis. For å kunne benytte ordningen må rederiet oppfylle kravene i Lospliktforskriftens § 10.
Ordningen er kommet i stand gjennom arbeidet i Losutvalget hvor næringen har presset på for å få en mer fleksibel forvaltning av losplikten.
Den nye ordningen legger opp til en mer omfattende bruk av Farledsbevis. Likeledes er praktiseringen av den tidligere 70-meters lengdebegrensning myket vesentlig opp.
I stedet for dagens ordning blir det nå innført tre klasser av Farledsbevis:

  • Klasse 3 vil gjelde for fartøy opp til 100 meter med godkjent elektronisk kartsystem (ECDIS) og der navigatør har godkjent kurs i bruk av systemet. Fartøyet skal heller ikke ha tungolje eller farlig/forurensende last om bord. Rederiene som bruker ordningen må ha godkjent kvalitetssikringssystem. For Farledsbevis klasse 3 er det innført assessorordning, hvor utsjekk av kandidaters kompetanse gjennomføres av godkjent assessor i stedet for av Kystverket. Ordningen vil innebære en klar forenkling for godt utrustede fartøyer med kompetente navigatører.
  • Farledsbevis klasse 2 er ment å gjelde fartøy som ikke kvalifiserer for klasse 3, samt i størrelsen 100-150 meters lengde. Ordningen vil ligne dagens farledsbevisordning, men prøveregimet forenkles ved å innføre representative prøver.
  • Klasse 1 skal gi navigatører med stor erfaring fra hyppige anløp innenfor et område til å få farledsbevis med utvidete muligheter, som å føre skip over 150 meter eller i leder der skipet ellers ville blitt rammet av lokale begrensninger.

Losutvalget har også foreslått at det legges til rette for økt bruk av simulator i opplæring og utsjekk av farledsbeviskandidater.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter