Fortsatt kontinuitet i Kystrederienes styre

Kystrederiene gjennomførte 7. juni generalforsamling og valg av styremedlemmer.

Etter valget er det klart at styret får ett nytt styremedlem; Kåre Gunnar Molvær fra Cruise Services. Videre ble alle eksisterende styremedlemmer som var på valg gjenvalgt.

Dette er både styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad, og administrerende direktør Tor Arne Borge, svært fornøyde med.

-Styremedlemmene i Kystrederiene har alle svært god kompetanse og erfaring innenfor sine segment, og gjenvalget sikrer med dette kontinuitet, uttaler styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad.

– Kåre Molvær, som på årets generalforsamling ble valgt inn som nytt styremedlem, vil med sin maritime kompetanse styrke styret ytterligere, uttaler han.

Fornyet tillit som styreleder
Oskar Grimstad fikk videre fornyet tillit, og går dermed inn i sin fjerde periode som styreleder i Kystrederiene. Grimstad har bakgrunn fra næringslivet, har tidligere sittet to perioder på Stortinget og er bosatt på Hareid i Møre og Romsdal.

Nytt styremedlem
Kåre Gunnar Molvær, tidligere vararepresentant, ble valgt inn som styremedlem for sektoren Passasjerfartøy. Kåre er daglig leder i Cruise Service, som holder til i Ålesund. Rederiet drifter bl.a. fartøy for charter og turistmarkedet, med kontor i Ålesund og base for fartøyene i Langevåg på Sula.

Fornyet tillit som styremedlemmer
Mary-Ann Mostraum ble gjenvalgt som styremedlem for sektoren Bulkfartøy. Mary-Ann er reder i Roslagen Shipping AS, som hovedsakelig opererer fartøy innen transport av bulk og asfalt. Rederiet holder til på Hjelmås utenfor Knarvik.

Tanja Elisabeth Hoel ble av årsmøtet i Brønnbåteiernes Forening (BREF) gjenvalgt som styreleder for organisasjonen. Hun fortsetter dermed som styremedlem for sektoren Brønnbåt i Kystrederiene sitt styre.

Steinar Uggedal ble gjenvalgt som styremedlem for sektoren Tankfartøy. Steinar Uggedal er daglig leder i Øytank Shipping på Valderøya, som blant annet driver frakt av drivstoff og smørolje til fartøy og oppdrettsanlegg.

Nils Tore Øpstad Melingen fortsetter som styremedlem for sektoren Stykkgods- og containerfartøy. Nils Tore er daglig leder og medeier i rederiene Biofeeder og Tinto AS, samt medeier i Lighthouse Ship Management som drifter 13 skip. Rederiene har base på Austevoll.

Øvrige styremedlemmer
Vidar Eidsvaag fra Eidsvaag AS var ikke på valg, og fortsetter som styremedlem for sektoren Service- og multifunksjonsfartøy. Rederiet ble startet i 1995 da all fôrtransport skulle over fra vei til sjø, og opererer i dag en moderne flåte med 7 selveide og innleide fartøy. Eidsvaag AS er hjemmehørende på øykommunen Frøya på Trøndelagskysten.

Jan A. Paulsen fra Seaworks var ikke på valg, og fortsetter som styremedlem og representant for sektoren Spesialfartøy. Rederiet har spesialisert seg i sjøbårne tjenester innen bulktransport og sjøkabeltjenester, og opererer i dag en flåte på 12 fartøy. Seaworks har hovedsete i Harstad.

 

Kystrederienes styresammensetning er som følger:

Styret i Kystrederiene
Styreleder: Oskar Grimstad

Styremedlem Stykkgods og Container: Nils Tore Melingen, Bio Feeder AS
Vara: Trygve Holm, Gull Shipping

Styremedlem Bulk: Mary-Ann Mostraum, Roslagen Shipping
Vara: Hans Eivind Einarsen, Sveholmen Shipping AS

Styremedlem Tank: Steinar Uggedal, Øytank Shipping
Vara: Steinar Grøntvedt, Grøntvedt Shipping AS

Styremedlem Brønnbåt: Tanja Hoel

Styremedlem Passasjer: Kåre Molvær, Cruise Service AS
Vara: Britt Eli Olsen, Charter i Nord AS

Styremedlem Multifunksjon/Service: Vidar Eidsvaag, Eidsvaag
Vara: Kim Rune Bøe, Norsk Fisketransport AS

Styremedlem Spesialfartøy: Jan Paulsen, Seaworks
Vara: Jetmund Runde, Asper Norway AS

Kontaktpersoner
Tor Arne Borge, adm.dir. i Kystrederiene, tlf.: 916 29 744
Oskar Grimstad, styreleder i Kystrederiene, tlf.: 915 11 570


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter