Fraktet laks sjøveien fra Trøndelag til Nederland

Kystrederienes medlemsbedrift NTS har gjennomført en pilottest med frakt av laks fra Trøndelag til Nederland med gode resultater.
Fredag lastet NTS-skipet Nordkinn om bord en kjølecontainer med laks ved Kråkøya Kysthavn i Rørvik. Tirsdag morgen var containeren fremme i Ijmuiden Nederland. Der gikk fisken over på lastebil, og etter en drøy time på veien var den fremme hos sluttkunde.
– Alle ledd i transporten gikk bra. Kvaliteten på fisken ble testet av kunde umiddelbart etter at lasten kom frem, med strålende resultat, forteller Kim Rune Bøe prosjektleder i NTS.
Konsernet ønsker å opprette en fast direkterute mellom Trøndelag og Nederland og dermed bidra til godsoverføring av fisk fra vei til sjø. Rederiet har søkt den statlige insentivordningen om oppstart av denne ruten.

Godsoverføring fra vei til sjø

I piloten var målet å teste ut hvordan transportkjeden og logistikken fungerte i utlandet, samt se hvordan kvaliteten på produktet ble hos sluttkunde. Framføringstiden i pilottesten var noe lenger enn den vil bli med direkteruten.
– Testen viser at det ikke er noe i veien for å frakte fisk fra Trøndelag og ut til kontinentet på skip. Vi har nå fått en del erfaringer som vi kan ta med oss for å effektivisere en logistikkjede for sjømateksport på kjøl, legger Bøe til.
Målet er at sjøtransporten skal være like enkel å bestille og gjennomføre for kunden, som det lastebiltransporten er i dag.

Venter på tilskudd-svar

NTS er i dag et av flere medlemmer hos Kystrederiene som har søkt midler i tilskuddsordningen som gir tre år med tilskudd til overføring av gods fra veg til sjø, gjennom Kystverket. Hvem som får midler opplyser Kystverket skal være på plass innen noen uker. Bøe mener ordningen er et viktig incitament for etablering av nye godsruter.
– Men når man setter opp en ny rute, tar det tid før godsvoulmene er på plass, og det ligger mye jobb i å innarbeide en ny rute. Dagens ordning gir tilskudd for godsvolumet som overføres fra vei til sjø, og avdemper i liten grad rederiets risiko for at sjømatnæringen ikke velger sjøtransport. Kanskje kunne heller tilskuddet finansiert jobben med å få opp volumene på transportkorridorer på sjøen, sier han.

Samarbeid i Trøndelag

Skulle en få en dobling av laksetransporten i Midt-Norge de kommende år, vil det være en betydelig belastning for veinettet i Trøndelag. Tidligere i år gikk derfor oppdrettere, rederier og transportører, havner og offentlige myndigheter i Midt-Norge sammen i «Tenketank Midt-Norge Sjø», for å teste ut sjøtransport som alternativ til lastebil. Både for å unngå framtidig trafikkaos, og redusere klima- og miljøutslipp. NTS er medlem her, i tillegg til Egil Ulvan Rederi, som nylig fraktet fisk fra Trøndelag til Hirtshals.
– Vi har et godt samarbeid i regionen. Alle ser at det blir trangt på veiene og at man trenger nye transportløsninger. Den gode dialogen mellom aktørene er mye av grunnen til at det er fraktet testpartier allerede nå, sier Bøe.
Nylig lanserte også Kystrederiene en rapport som viser at transport av laks på sjø er et lønnsomt alternativ til dagens lastebiltransport, både for oppdretter og miljøet, om det legges til rette for dert
Rapporten kan du finne her.
 
Om tilskuddsordningen:
Det er etablert en midlertidig forsøksordning i tre år med tilskudd til overføring av gods fra veg til sjø, som forvaltes av Kystverket.
Målgruppen for ordningen er tilbydere av sjøtransporttjenester som innretter tjenesten slik at den blir konkurransedyktig mot vegtransport, og man kan motta støtte i maksimalt tre år til forbindelser mellom EØS-havner.
Støttemottakere må utvikle nye transportkonsept som gjør sjøtransport mer attraktivt enn vegtransport på visse strekninger. Dette kan innebære å opprette nye ruter, eller å oppgradere tilbudet på en eksisterende rute.
Støtten kan dekke opp til 30 prosent av driftskostnadene eller opp til 10 prosent av investeringskostnadene.
Kilde: Kystverket.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter