Fremdrift i Fartsområdeutvalget

Næringsminister Monica Mæland gir mer tid til konstruktive drøftelser i viktig utvalg for maritime næringer.
– Jeg vil legge til rette for at vi også i fremtiden skal være en stor sjøfartsnasjon, med en stor norsk flåte. Det er viktig for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse, sier næringsminister Monica Mæland.
I mars ble det satt ned et eget utvalg som ser på reglene for skip i norske farvann registrert i det norske internasjonale skipsregisteret (NIS). De skal vurdere innretningen på nettolønnsordningen, som regjeringen ønsker å lovfeste.
Les også: Slik blir fartsområdeutvalget
Professor Hans Jacob Bull leder utvalget, og rapporterer om konstruktive drøftinger. Utvalget har hatt svært kort tid til disposisjon. Bull har derfor bedt om at fristen for utvalgets rapport utvides til 1. september
– Det er bra at utvalget jobber godt og konstruktivt. Dette er et viktig utvalg for norsk maritim næring og jeg håper at en forlenget frist kan bidra til omforente løsninger. Nå ser jeg frem til å få utvalgets rapport den 1. september, sier Mæland.
Bakgrunn:

  • Norge har to skipsregistre; Norsk ordinært skipsregister (NOR) og Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).
  • Det såkalte fartsområdet for NIS-skip er begrenset. De kan ikke ta last eller passasjerer mellom norske havner, operere på norsk sokkel eller i fast rute med passasjerer mellom Norge og utlandet.
  • Skip i utenlandske registre har ikke fartsområdebegrensninger i norske farvann.
  • En stadig større andel av norsk kystfart skjer med skip under fremmed flagg.

 

  • Utvalget er bredt sammensatt og inkluderer representanter fra LO, NHO, Det norske maskinistforbund, Fraktefartøyenes rederiforening, NHO Sjøfart, Rederiforbundet, Norsk sjømannsforbund og Norsk sjøoffisersforbund.
  • Professor Hans Jacob Bull ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo leder utvalget. Utvalgets mandat finner du her.

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter