Frøy er kåret til Årets Maritime Lærebedrift 2021 – best til å rekruttere unge talenter!

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) deler hvert år ut prisen «Årets Maritime
Lærebedrift». Prisen går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket. I år går prisen til Frøy.

Prisen ble overrakt på Haugesundkonferansen av Vidar Ulriksen, statssekretær i Nærings- og
Fiskeridepartementet.

– Med sin innsats for å rekruttere og lære opp unge talenter, ivaretar Frøy et viktig samfunnsansvar
som bedrift. Maritim kompetansebygging og nyrekruttering er avgjørende for å sikre næringens
fremtid. Her ligger Frøy i front, sa Ulriksen ved overrekkelsen.
Bygger kompetanse for fremtiden.

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris. Vi er glade for at unge talenter kan begynne
karrieren sin om bord på våre skip. Ved å ta inn mange lærlinger, bygger vi kompetanse for
framtiden. Det er noe av det aller viktigste vi gjør, sier Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy.

Frøy tar inn lærlinger, kadetter fra fagskolen og utplasseringselever innen matros- og
motormannfaget. I 2021 hadde bedriften 64 maritime lærlinger og 14 kadetter under opplæring.

– Vi ser at Frøy tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Både administrasjonen på land og
offiserene om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Det har virkelig vært en
suksess. Den gode og systematiske oppfølgingen har sørget for at flere lærlinger har levert fagprøve
vurdert til «meget godt bestått», og ingen av Frøys lærlinger har strøket. Vi gratulerer Frøy med prisen, sier Morten Kveim, Styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.

Tydelig rekrutteringsstrategi
Bedriftens ambisjon er å rekruttere så mange lærlinger som mulig inn i faste stillinger. Foss forteller
at det er en klar strategi å bruke lærlinger som rekrutteringsarena, og Frøy har flere faste ansatte
som startet karrieren via utplassering fra ungdomsskole og videregående.

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi
engasjerte elever fra ulike blå utdanningsretninger, forteller Tonje Foss.

Følgende rederier har tidligere mottatt prisen:
2013: Hurtigruten
2014: Simon Møkster
2015: Island offshore
2016: Fjord1
2017: Egil Ulvan Rederi
2018: Golden Energy Offshore
2019: Color Line
2020: Odfjell

Om «Årets Maritime Lærebedrift»:
Prisen deles ut til et rederi basert på en vurdering av følgende kriterier; antallet opplæringsstillinger i
forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet
i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen.

Om Frøy:
Frøy ASA er Norges største kompetansemiljø innen akvaservice. Konsernet er totalleverandør av
fartøystjenester og har i dag over 700 ansatte og 80 fartøyer. Selskapet har 13 kontorer langs hele
kysten – fra Haugesund til Storslett. Frøy har per dags dato hele 64 lærlinger om bord på båtene.

Om Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse:
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) skal arbeide for kompetansehevings- og
rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra til at antallet opplæringsplasser om
bord er tilstrekkelig og i samsvar med næringens og samfunnets behov. I samarbeid med andre
aktører i den maritime klyngen skal SNMK bistå både ungdom som ønsker en maritim karriere og
rederier som ønsker kvalifisert personell.

Styret i Stiftelsen består av representanter oppnevnt av Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Kystrederiene, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet. Norges Rederiforbund er sekretariat for Stiftelsen.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter