FRs omdømmeprosjekt fullført

Vårt store prosjekt i bransjeutvikling og omdømmebygging ble avsluttet med en siste samling på Gardermoen 23.januar.
Formålet med prosjektet var å utvikle og styrke oppfatningene av sjøtransportnæringen, både hos den enkelte utøver, i opinionen og spesielt blant transportbrukerne.
Prosjektet er gjennomført i samarbeid med SINTEF og delfinansiert av Innovasjon Norge.
På grunnlag av FRs mål og verdier er det trukket opp en strategi for å styrke omdømme og konkurranseevne som ledd i den utviklingen vi ønsker å skape.
Ut av prosjektet kommer en håndbok – en ”Verktøykasse for omdømmebygging” som vil bli distribuert til medlemmene i løpet av våren.
Prosjektet har også resultert i et fremstøt for bedre synlighet for hele næringen, noe FR vil gjennomføre i samarbeid med medlemmene.  Det kan i løpet av våren ventes flere initiativ på dette feltet.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter