God jul og godt nyttår!

Vi ønsker alle en fredelig jul og et godt nyttår! (Foto: Helge Ekehaug)
 
Kjære medlemmer og samarbeidspartnere
2017 har vært et spennende og hektisk år der foreningen fortsatt arbeider etter faste linjer hvor næringspolitikk med rammebetingelser, statsbudsjett, høringsuttalelser, tarifforhandlinger og medlemsservice er sentrale fokusområder. Mye er innarbeidet i foreningens «årshjul», men det er også rom for å spisse strategien i takt med endringer i samfunnet og bransjen spesielt.
Kystrederiene har dette året hatt direktør skifte der Tor Arne Borge har overtatt roret etter Siri Hatland som er gått av med pensjon. Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke Siri for et langt og godt samarbeid der hun, gjennom mange år, har vært sentral i utviklingen av foreningen. Foreningen fremstår i dag som en solid og god arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.
Tor Arne vil med sin kompetanse og erfaring ta denne arven videre og sammen med styret, medlemmer og administrasjon løfte Kystrederiene ytterligere. Foreningen er fortsatt i vekst og i skrivende stund har Kystrederiene 319 medlemsfartøyer. Styret og administrasjon er optimistiske i forhold til fremtiden da det er gode signaler om ytterligere medlemstilvekst. Økte myndighets krav innenfor Service og flerbruksfartøy vil i tillegg medføre at dette segment må operere innenfor sjøfartsloven som ramme. Dette gir muligheter for Kystrederiene og organisasjonen skal posisjonere seg til å være den naturlige arbeidsgiverorganisasjon for denne sektoren.
Kystrederiene er til for medlemmene og nærskipsfart står sterkt i organisasjonen. Utvikling med bakgrunn i bransje glidninger skaper behov for at Kystrederiene etablerer en skarpere profil som den foretrukne arbeidsgiverorganisasjon på havbrukssiden. Konkret så vil dette skje ved at organisasjonen kommuniserer og fremstår både internt og eksternt med to fokusområder, Short Sea Shipping og Aqua Shipping. Foreningen vil i tillegg forsterke kompetansen innen Aqua Shipping slik at administrasjonen kan yte bedre medlemsservice i og oppnå høyere aktivitet i det offentlige rom.
Sjøtransport har politisk oppmerksomhet og medvind. Vi ser imidlertid på statsbudsjettet for 2018 som et «hvileskjer» der viktige ordninger videreføres selv om noen forhold gir kostnadsøkning for næringen.
Året som er i ferd med å avsluttes har vært et begivenhetsrikt år. Vi møter 2018 med stor motivasjon for å håndtere de muligheter og utfordringer som kommer.
Takk for samarbeid og engasjement gjennom 2017 og med ønsker om en God Jul og et Godt Nytt År til dere alle.
Styreleder i Kystrederiene
Lawrence Falkeid
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter