Gode signaler fra Haugesund

Signalene fra Haugesundkonferansen 5-6 februar ga en viss avklaring hva en kan forvente seg fra politisk side de neste årene.
     Det gjelder hva som kan komme fra en eventuell borgerlig regjering fra Høyre og KrF med støtte fra FrP, og hva som vil ligge i en mulig Stø Kurs-II fra en Arbeiderparti-dominert regjering.  Av saker av umiddelbar betydning er fremtiden for nettolønnsordningen, nye losforskrifter og flaggspørsmålet.
 
Generelt snakker politikerne som om de forstår næringens utfordringer, men dette er aldri noen garanti for at de virkelig vil ta tak i dem.
Av viktige saker for FRs medlemmer kan nevnes:
 
Nettolønnsordningen vil etter alt å dømme bli videreført med løfter om oppdaterte satser. Høyre ønsker å kaste ut cateringpersonalet på ferger i internasjonal fart, mens FrP er sterkt oppsatt på å videreføre og helst lovfeste dagens ordning. Det er rimelig å tro at et politisk forlik etter valget vil sikre ordningen på dagens omfang, men med oppjustering av satsene. Konsekvensen av Høyres linje vil ellers ganske sikkert føre til utflagging av Color Lines ferger, med tilsvarende tap av norske arbeidsplasser og lærlingestillinger.
 
Det kom klar bestilling fra bredt politisk hold om nye og mer rasjonelle losforskrifter. Også fra formannen i losutvalget, sorenskrier Bjørn Solbakken, kom det nye tanker og gode signaler.
 
Også flaggspørsmålet ble tatt opp, altså NOR/NIS-problematikken. Mange finner det fortsatt uheldig at alle andre flagg enn NIS kan ta kystlast i Norge og EU. Samtidig må det finnes måter å ivareta norske sjøfolk i kystfarten. En politisk intervensjon mot utenlandske sjøfolk på lokale vilkår i kystfart har ikke vært aktuelt for den rød-grønne regjeringen og vil ganske sikkert heller ikke bli det for en borgerlig.
    Dette er en viktig sak for FRs medlemmer, og det aktualiserer også foreningens behov for å oppnå forhandlingsrett for sine medlemmer overfor de aktuelle fagforbund.
   
Siv Jensen fra FrP og Else-May Botten fra AP gjorde seg til talskvinne for en vrakpantordning for frakteflåten, og ellers ble lavere avgifter, miljøfinansiering og bedre politiske virkemidler på havnesiden trukket frem fra flere partier. Behovet for Stad Skipstunnel ble fremhevet av både Else-May Botten og av Øyvind Halleraker fra Høyre.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter