Har vi rom for flere kadettstillinger..?

Utdanningen av maritim kompetanse har siden 1980-tallet vært et felles løft. Spesielt praksistid for lærlinger og kadetter er blitt til ved en dugnadsinnsats fra rederienes side. Når nå offshorerederiene, som skaffet brorparten av praksisplassene, er i krise og mange skip i opplag, er Kystrederiene utfordret til å se på mulighetene av å ta opp flere kadetter.
Som de fleste vil vite er utdanningen av sjøfolk lagt opp med to mulige løp: For de fleste 4-årig videregående skole fram til fagbrev for matros eller motormann, deretter 2-årig fagskole. Eller 3-årig høyskole etter videregående skole med studiekompetanse. Med fagskole eller høyskole står kandidatene med det teoretiske grunnlag for å løse sertifikat, men trenger fartstid som kadetter. Denne er 6 måneder for dem med fagskole og 12 måneder for høyskolestudenter.
Siden Maritimt Forum i 2010 fikk ansvaret for kadettordningen er det til og med 2015 skaffet 2594 plasser, dvs nye offiserer til flåten.
For kadettåret 2016 har 444 så langt fått jobb eller kadettplass, men det er fortsatt 181 som står uten tilbud. Om de ikke får plass innen utgangen av mars 2016, vil de bli overført til neste års kull. Det kritiske er at om de ikke har fått praksis innen 5 år etter eksamen, vil de miste de teoretiske kvalifisering og må evnt ta eksamen om igjen.
Fra 2010 til 2015 har 86 prosent av kadettplassene kommet fra Ålesund og Haugesund, primært takket være offshorerederiene. Men Kystrederiene bidrar sterkt; med 88 opplæringsstilinger står vi for rundt 20 prosent av plassene.
Kan vi ta flere?
Mange rederier vil være vel kjent med ordningene, men vi tar med rammene likevel.
Kadettene kommer i tillegg til sikkerhetsbemanningen. Det meste av kostnadene dekkes av Stiftelsen for Norsk Maritim Kompetanse (SNMK), men på rederiet faller kr 3700 per måned. Et praktisk problem er ofte mangel på lugarplass om bord, men kadettene har ikke krav på enmannslugar.
Fartstiden på 6 eller 12 måneder er basert på 8-timersdag. Ved 12-timers skift beregnes det 2,35 dag per døgn; dvs en total fartstid på 78 døgn for å tjene opp 6 måneder eller156 døgn for 12. Ved 18-timers vakt hele 2,74 dag per døgn. Det sentrale er at kadetten får med seg den kunnskap han skal dokumentere overfor assessor etter endt praksistid.
Tor Egil Fjelde, som styrer kadettordningen i Maritimt Forum, legger vekt på at en kadettstilling også betyr at rederiet får en ekstra mann om bord for en meget rimelig sum, i og med at SNMK dekker det meste av kostnadene. Det kan også være mulig for to rederier å gå sammen om en kadett med delt tjenestetid på to båter. Igjen er opplæringen det viktige.
Hvorfor tar Kystrederiene del i lærlinge- og kadettarbeidet? For å sike tilgang av kompetente ungdommer til den maritime næringen hvor de kommer til å fordele seg over hele spekteret fra skipsdrift til rederier, los og skipskontroll, havner og leverandører. Kystrederiene får nok mange av dem, men vi er også med på en dugnad til beste for det maritime næringslivet.
Denne artikkelen stod først på trykk i Fraktemann i desember 2016.
 
Rammene for kadettordningen
Rammene for kadettordningen er nedfelt i protokoll mellom rederiorganisasjonene og maskinist- og sjøoffisersforbundet. Rederiet holder kost, losji og eventuelle forsikringer. Tilskuddet som Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse gir til rederiet for å ha en kadett er enten kr 6750 eller 10.500 pr 30 dager om bord.  Det skal gå til kadetten, men må gå om rederiet. Dette medfører at etter skatt, pensjon, forsikring og feriepenger på kr 10.500 får rederiet en kostnad på kr 3700.  For dette gjør kadetten også en jobb om bord mens han er underopplæring.
Kadettdatabasen
Den Nasjonale Kadettdatabasen drives av Maritimt Forum og har følgende deltakere: Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Norges Rederiforbund, NHO-Sjøfart, Kystrederiene, de Maritime opplæringskontor i Ålesund, Haugesund, Tromsø, Maritimt kompetansesenter i Tønsberg, Sjøforsvaret, Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og Maritimt Forum.
Noe av hensikten er å ha oversikt på hvor mange som er i maritim utdanning, hvor mange har fått kadettplass, hvilket rederi har de fått kadettplass i og en oversikt på de som fortsatt er uten kadettplass.
Det er kadettens eget ansvar å skaffe seg kadettplass, men på kadettdatabasen er kadetten synlig for alle rederier som har passord, i dag over 250 rederier. Når et rederi logger seg inn i kadettdatabasen får den oversikt på egne kadetter, samt en enkel oversikt på de som fortsatt er ledige med tilgang til det kadetten har lagt inn i sin profil.  De kan dermed hente kadetter fra basen.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter