Hareide forsikrer å ivareta sjøtransporten

Av Sigbjørn Larsen, Skipsrevyen

– Jeg kan forsikre om at sjøtransportens behov kommer til å bli godt ivaretatt i Nasjonal transportplan 2022-2033, som legges fram våren 2021, sier Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KRF) til Skipsrevyen. 

-Slik jeg forstår Kystrederiene, så ønsker de bedre koordinering mellom de ulike transportformene, og at sammenhengen mellom transportformene tas hensyn til når midlene skal fordeles i Nasjonal transportplan (NTP), sier Hareide.

Kysterederiene oppfordret for kort tid siden Samferdselsdepartementet gjennom Skipsrevyen til å ta et mer koordinerende ansvar for en mer helhetlig transportplan, der sjøtransporten blir en mer integrert del av samfunnets transportløsninger enn hva tilfellet er i dag. Kystrederiene advarte mot at sjøtransporten nok en gang skulle bli glemt i nasjonal transportplan, og minnet om at sjøtransporten ikke har en organisasjon som avinor, veidirektoratet eller jernbaneverket til å målbære sine interesser. Dermed fryktet Kystrederiene at nasjonal transportplan skulle bli et mesterskap der sektorinteressenes ressurskamp om å tilkjempe seg flest mulig av 800 milliarder samferdselskroner, ville komme til å gå på bekostning av en mer tverrsektoriell tenkning for de beste transportløsningene for samfunnet. Ikke minst med hensyn til å nå klimamålene og få ned ulykkene på veiene. Nå kommer Samferdselsministeren Kystrederiene i møte.

– Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i NTP-arbeidet for å styrke arbeidet med mer effektiv ressursbruk, og for å svare best mulig på de samfunnsmessige utfordringene, sier Hareide. Dette bidrar til at transportformene i større grad enn tidligere ses i sammenheng.

Det faglige grunnlaget for prioriteringene i Nasjonal transportplan 2022-2033 er samfunnsøkonomiske analyser. Bruk av slike analyser sikrer at vi kan sammenligne prosjekter og tiltak på tvers av de ulike transportsektorene, og at vi får mest mulig igjen for pengene vi bruker på transport.

– Sjøtranport krever lite infrastruktur

– Et av sjøtransportens mange fortrinn er at den krever lite infrastruktur, sier Hareide. Det innebærer ikke at den nedprioriteres i NTP.

Mange av investeringsprosjektene som Kystverket foreslår i sitt forslag til prioriteringer for NTP 2022-2033 har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det er en stor fordel når midlene skal fordeles mellom sektorene.

Den politiske prosessen med prioriteringene i Nasjonal transportplan 2022 – 2033 starter for alvor nå i høst. Den nærmeste tiden skal jeg ha politiske møter med fylkeskommunene og de største byene. Jeg vil også invitere bruker- og interesseorganisasjoner til et møte i september for å få innspill til prioriteringer.

– Jeg kan forsikre om at sjøtransportens behov kommer til å bli godt ivaretatt i Nasjonal transportplan 2022-2033, som legges fram våren 2021, slutter Hareide.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter