Havnekapitalen må brukes til havnevirksomhet

Torsdag denne uken ble NOUen “Sjøveien fremover”, med forslag til ny Havne- og farvannslov, overlevert fra Havne-og farvannsutvalget til samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen.

 
Utvalget, ledet av advokat Kristin Bjella, har hatt mål om å forenkle lovteksten og å ta hensyn til den teknologiske utviklingen innen maritim sektor, klima og miljø. – Vi vil nå vurdere utvalgets forslag, sa Solvik-Olsen.
Utvalgets flertall foreslår blant annet endring i ansvar og myndighet når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. Det foreslås at ansvar og myndighet som hovedregel legges til staten, mens kommunene har myndighet i havneområdet. Som en konsekvens av forslaget er det foreslått å fjerne den kommunale anløpsavgiften.
Et viktig punkt i forslaget går på liberalisering av havnekapitalen. Et flertall i utvalget foreslår at kommunene skal kunne ta ut utbytte fra havnene og så bruke dette utbyttet på andre kommunale formål.
-Nå skal utvalgets forslag ut på høring, og vi skal gå svært grundig igjennom hele rapporten. Spesielt forslaget om liberalisering av havnekapitalen er svært viktig for våre medlemmer, sier administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene. Det er klart at dersom havnekapitalen skal kunne brukes til andre formål enn havnevirksomhet, vil dette kunne svekke sjøtransportens konkurransekraft. Og da er veien open for enda mer tungtransport, med de konsekvenser det medfører for samfunnet, avslutter Borge.
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter