Havnene frikoblet fra NTPs målsetninger

Regjeringens forslag til ny Havne og farvannslov innebærer en fullstendig frikobling mellom havneforvaltning og de nasjonale mål for transportpolitikken.
Mens alle andre transportformer er underlagt miljøpolitiske mål, er dette spørsmålet overhodet ikke berørt i det nye lovforslaget. Havnene vil fortsatt være kommunale og skal finansieres ved brukerbetaling, dvs avgifter på godset som fraktes med skip. Det åpnes for liberalisering i bruk av havnearealer og kapital, med ytterst små muligheter for overordnet styring i et regionalt miljømessig og transportøkonomisk perspektiv.
Havnepolitikken synes derfor å være fullstendig frikoblet fra målsetningen i Nasjonal Transportplan (NTP). Havne- og farvannsloven skal altså ikke være noe virkemiddel i en ønsket samfunnsutvikling.
I utgangspunktet beskriver scenariene i NTP en forventet vekst i transportsektoren på 35-40 prosent innen 2040. Hvis det meste av denne veksten faller på veitransport, vil det torpedere de politiske mål om kutt i utslipp og miljøbelastning i transportsektoren.
Havnene er den kritiske faktor i en mulig overføring av gods fra vei til sjø. Det nye lovforslaget gir ingen antydning om hvordan dette skal kunne oppnås.
Her trengs det politikk!
I en transportsektor hvor forvaltningsetatene er kommunale (havnene) og statlige (farledene) vil det kreves klare rammer og retningslinjer. De nasjonale føringene i NTP mister helt sin kraft overfor skillet mellom stat og kommune.
FR mener at det må åpnes for langt sterkere statlige virkemidler overfor styring og planarbeid i havneområdene. Dessuten må Kystverket som fagetat tilføres reell kompetanse og slagkraft i en planavdeling som trekkes inn i Samferdselsdepartementet.
Forslaget til ny Havne- og farvannslov åpner for sterkere kommunal styring av havnearealer og havnekapital. Kommunene vil ha kloen i arealer og havnekasse, mens sjøtransporten er pålagt å betale for bygging nye havneområder.
Resultatet blir det motsatte av den samfunnsutvikling som er trukket opp som mål i Nasjonal Transportplan.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter