Helt ny løsning kan løfte last fra vei til sjø


Hans Kristian Haram
Havneoperasjonen flyttes ombord i skipet. Små skip henter og leverer last til et moderskip. NCE Maritime Clean Tech og NLC lanser revolusjonerende konsept. Se video her!

Pressemelding:

En aldrende flåte, strengere krav til utslipp og et ønske om å flytte mer transport over fra vei til sjø skaper et behov for nye løsninger for kysttransport.

I dag lanseres fartøyskonseptet Short Sea Pioneer, en revolusjonerende 2-fartøysløsning som kan endre måten vi frakter varer langs kysten, og gjøre miljøvennlig kysttransport konkurransedyktig med landtransport.

– Godsmengden vil øke med 30-40 % de neste 25 årene. Hvis vi ikke klarer å løfte mer gods fra vei til sjø betyr det 80 millioner flere vogntog på veiene. I dag er sjøtransport langs kysten på langt nær konkurransedyktig, sier Hege Økland fra næringsklyngen NCE Maritime Clean Tech, som står bak konseptet.

Containerrederiet North-Sea Container Line har vært sentral i utviklingen av Short Sea Pioneer.

– Situasjonen for NCL i dag i Svelgen, der vi henter last fra Elkem, er at havnen vi henter frakt er for liten, og godset må transporteres med lastebil til større havner før det kan lastes ombord. Dette gjelder flere steder langs kysten, sier Arne Jakobsen fra North-Sea Container Line i Haugesund.

2-fartøysløsning

Designselskapet EkerSandvik har drevet designprosessen. Konseptet er basert på grundige diskusjoner med sentrale aktører i maritim næring, hvor man har fokusert på å tenke nytt for å løse fremtidens utfordringer.

– Basert på en systematisk kartlegging av utfordringene til nærskipsfarten arbeidet vi oss frem til et transportsystem bestående av to fartøy hvor et moderfartøy er designet for frakt mellom nøkkellokasjoner langs kysten. Et datterfartøy står for frakt fra moderfartøy til mindre havner, forteller Økland.

Fartøyene er designet slik at omlasting fra moderfartøy til datterfartøy vil skje til sjøs på utvalgte punkter langs kysten. Basert på erfaringer fra offshoreskip vil en slik 2-fartøysløsning være gjennomførbart.

– Den kan brukes over hele kysten. Alle byer og havner hvor man har behov for å løfte transport fra vei over på sjø, spesielt mindre havner som ligger nær industri, som Odda, Måløy, Svelgen og Hardanger.

Datterfartøyet skal ha framdriftssystem med nullutslippsteknologi Dermed vil konseptet bidra til å få ned utslipp i havn.

– Dette er en viktig utvikling for å redusere utslipp knyttet til transport generelt og spesielt i havnebyer hvor utslipp både fra sjø og land må reduseres, sier Hege Økland fra NCE Maritime CleanTech.

Kan brukes over hele kysten

Et grovt anslag fra NCL sier at de kan spare 60 millioner – 15 % av omsetningen – med et slikt 2-fartøyskonsept.

– Med løsningen som nå er utviklet gjennom Short Sea Pioneer, kan vi hente lasten også i mindre havner og få lasten levert nærmere kunden. Vi kan dermed ta en større del av transporten til sjøs. Med bruk av et konsept som Short Sea Pioneer, kan et rederi som vårt som omsetter for ca 400 mill kr få en merverdi i form av reduserte avgifter og økt omsetning på 60 millioner kroner, sier Arne Jakobsen fra NCL.

Politiske rammevilkår må plass

Short Sea Pioneer kan være del av løsningen på en del sentrale utfordringen innen både maritim næring, miljø og samferdsel.

– Konseptet «Short Sea Pioneer» er et godt eksempel på at norsk maritim industri har den kompetansen som trengs for å utvikle neste generasjons transportfartøy, med kystområder over hele verden som potensielt eksportmarked. Men for å få dette til i et kommersielt marked, bør ett sett insentiver på plass fra politikerne, sier Hege Økland fra NCE Maritime CleanTech og peker på:

  • Offentlig deltaking i pilotprosjekt gjennom for eksempel Enova
  • Finansieringsordninger for redere
  • Miljørabatt for lav-og nullutslippsfartøy
  • «Vrakpant»-ordninger for gamle fartøy for raskere utskifting

Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter