Sjøfartfaglig spesialist i
over 80 år

Kystrederienes er norges ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjon innenfor nærskipsfarten. Våre fokusområder er utvikling av næringspolitikk og arbeidsliv.

Administrasjonen i Kystrederiene består av bred fagkompetanse innen flere områder og har kontorer på Nordnes i Bergen.

Kystrederiene blei etablert i 1935, og har gjennom tidene endret seg i takt med samfunnsutviklingen og krav til sjøfartsnæringen. I dag utfyller administrasjonen alle forhold knyttet til en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Vi arbeider for medlemmers rammebetingelser, og er bindeledd mellom rederiene, regjeringen, og sentrale myndigheter. Kystrederiene deltar i alle de viktige arenaer som omhandler maritim virksomhet og våre medlemssektorer. Derav er vi også høringsinstans for lov- og forskriftsendringer, og involveres av myndighetene i viktige arbeid for næringen.

Kystrederiene gjennomfører årlige forhandlinger med sjømannsorganisasjonene om arbeidstakernes tariffer, og de arbeidsmessige, sosiale- og fritidsmessige forhold i våre overenskomster. Ved medlemskap er rederiet tilsluttet våre tariffavtaler.

Vi har et godt samarbeid med andre rederiorganisasjoner og LO sentralt, i tillegg til Norske Havner, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektorat, Mattilsynet m.m. Vi har bred tilslutning i næringen og er representert på alle viktige arenaer der vi kan påvirke myndighetene for å sikre gode rammebetingelser for nærskipsfarten. Det samarbeides også med andre organisasjoner i, og utenfor maritim sektor, for å øke gjennomslag i viktige saker.

Ledelse, Økonomi og HR

Arbeidsgiver, avtale og forsikring

Næringspolitikk, analyse og kompetanse

Styret

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter