Historisk tariffavtale for service- og flerbruksfartøy på plass

 

Kystrederiene og sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund er etter lengre tids forhandlinger kommet til enighet om en tariffavtale for service- og flerbruksfartøy. Avtalen er banebrytende i sitt slag ved at den er den første innen denne sektoren i havbruksnæringen. Dette skriver Kystrederiene i en pressemelding i dag.

Kystrederiene har lang erfaring fra organisering av selskaper som opererer service- og flerbruksfartøy for havbruksnæringen. Disse båtene er daglig i oppdrag langs hele norskekysten og sysselsetter mange arbeidstakere direkte, i tillegg til å bidra til lokal verdiskaping og næringsliv. Kystrederiene og sjømannsorganisasjonene vil ved hjelp av denne tariffavtalen bidra til å sikre et stadig mer profesjonelt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i denne sektoren.
– Vi er svært glade for at vi i samarbeid med sjømannsorganisasjonene har kommet til enighet om denne viktige tariffavtalen, uttaler administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.
Havbruksnæringen har gått gjennom en rivende utvikling de siste årene der fartøyene har overtatt flere og mer kompliserte oppgaver, og med høyteknologiske løsninger som støtter opp om effektiv og miljøvennlig drift.
– Servicefartøy for havbruk og brønnbåter er kanskje blant de beste og mest konkrete eksemplene på hva som menes med regjeringens havstrategi og den nasjonale satsingen på havrommet. Mange av fartøyene har allerede tatt i bruk teknologi og løsninger fra offshorenæringen. Med global befolkningsvekst, sterkt press på landarealer og et stadig økende globalt ernæringsbehov, er det god grunn til å forvente at denne utviklingen vil fortsette, sier Borge.
Sjømannsorganisasjonene er også svært fornøyde med å ha en tariffavtale på plass.
– Vi har hatt et godt samarbeid med Kystrederiene i mange år. Avtalen er med på å forsterke dette samarbeidet, og meget godt tilpasset våre medlemmer som er ansatt i havbruksnæringen, uttaler Geir Hagerupsen og Bjørn Erik Kristoffersen i Norsk Sjømannsforbund.
Fra venstre: Bjørn Erik Kristoffersen (Norsk Sjømannsforbund), Tor Arne Borge (Kystrederiene) og Geir Hagerupsen (Norsk Sjømannsforbund).
Kontaktperson i Kystrederiene
Administrerende direktør Tor Arne Borge, tlf.: 916 29 744, e-post: tor.arne@kystrederiene.no.
Kontaktperson i Norsk Sjøoffisersforbund
Bernhard Lie-Nielsen, tlf.: 959 23 757, e-post: bernhard.lie-nielsen@sjooff.no
Kontaktperson i Norsk Sjømannsforbund
Geir Hagerupsen, tlf.: 900 16 424, e-post: geir.hagerupsen@sjomannsforbundet.no
Kontaktperson i Det norske maskinistforbund
Svein Roger Mandal, tlf.: 917 88 312, e-post: srm@dnmf.no


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter